Løn- og pris-spiral truer

Dårlige eksporttal og lav produktivitet varsler ilde.

Danske virksomheder har hidtil tjent gode penge og klaret sig godt under højkonjunkturen.

Men nu begynder advarselslamperne at lyse.

Som det fremgår af ErhvervsBladets reportage i dagens avis, er væksten i eksporten i 2007 mere end halveret i forhold til samme tid i fjor. Væksten androg kun 4,1 procent. Det er skuffende lidt set i forhold til den høje økonomiske aktivitet vi oplever på vore store eksportmarkeder - især Sverige og Tyskland.

Kendsgerningen er, at danske eksportvirksomheder taber markedsandele - ikke fordi der er ikke aftagere til deres produkter, men fordi de må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft.

Vi ser desuden lige nu et fald i virksomhedernes produktivitet. I andet kvartal faldt produktiviteten således med 0,4 procent.

Forklaringen er formentlig, at mange ledige og kontanthjælpsmodtagere er kommet ind i virksomhederne. Det er positivt, men det tager selvfølgelig tid at oplære dem.

Det helt afgørende problem er, at vi i Danmark i katastrofal grad mangler kvalificeret arbejdskraft. Samtidig bliver de kvalificerede medarbejdere stadig dyrere.

Vi betaler nu prisen for, at politikerne i årevis har vendt det døve øre til alle dem, der advarede om, at vi ikke havde råd til at sende kvalificerede danskere på efterløn . Vi betaler også prisen for, at den offentlige sektor fremdeles arbejder ineffektivt og sluger al for megen arbejdskraft.

Eksporttallene og den lave produktivitet er et varsel om, at vi i Danmark er på vej ind i den type dræbende løn- og prisspiraler, som vi oplevede i 70"erne og 80"erne.

De kan endnu undgås, men det kræver, at politikerne fortæller os danskere, at vi skal arbejde mere, hvis vi vil fortsat vil have velfærd. Steno

I