LO og 3F frygter konkurrence Af Jens Thorsen, næstformand for Kristelig Fagbevægelse

I ”Fem skarpe” den 17/12 udtalte LO-formanden Harald Børsting sig om Kristelig Fagforenings overenskomst på Nørrebro. Man må gå ud fra, at han ikke har sat sig ind i overenskomsten, for en mand i så vigtig en stilling udtaler sig vel ikke mod bedre vidende.

Derfor vil jeg gerne her komme med nogle oplysninger for at hjælpe på LO formandens kendskab til de faktiske forhold. Kristelig Fagbevægelse tilstræber at indgå overenskomster, hvis samlede omkostningsniveau for arbejdsgiver er lig, hvad der i øvrigt findes i en given branche. Vi kopierer ikke for eksempel 3F-overenskomsten, og derfor er der selvfølgelig forskel på satser m.v. for overenskomstens forskellige elementer. For eksempel har vi et højere pensionsbidrag, end det findes på LO-området.

På restaurationsområdet er det meget ofte unge uddannelsessøgende, der tager job som ufaglært serveringspersonale. Vi finder, at det er rimeligt, at de går til en løn, der tilsvarer anden ufaglært beskæftigelse, også for at fastholde dem i et uddannelsesforløb, der munder ud i en højere betaling end den, de har været vant til under deres uddannelse. Mindstetimelønnen er ikke så interessant, da serveringspersonale meget ofte er provisionslønnet.

Jeg vil gerne gøre det helt klart for LO-formanden og andre, at Kristelig Fagbevægelse overhovedet ikke har gået arbejdsgivernes ærinde, men fuldt bevidst har forhandlet en overenskomst på plads med de ovennævnte forskelle i forhold til 3F/Horesta-aftalen.

Det kan undre, at 3F og nu også LO er så emsige for at synliggøre, at overenskomsten afviger fra den, de har forhandlet på plads eller truet igennem på andre restaurations arbejdspladser, når man ellers normalt beskylder Kristelig Fagbevægelse for at skrive overenskomsterne af efter dem, der er gældende på LO-området.

Hvis problemet er så stort som LO vil gøre det til, ville det være en kæmpe fordel for 3F, for hvis den gældende overenskomst på Nørrebro er så elendig, som man forsøger at påstå. Så ville der jo være en lang kø foran LO’s hovedkontor for at bede LO om at komme og banke den slemme arbejdsgiver på plads. Men det er der ikke, fordi hele LO-fagbevægelsens propaganda i denne sag ikke har hold i virkeligheden. Jo det kan da godt være den har hold i LO’s virkelighed, men den er jo også at bilde sig selv ind, at intet godt kan ske på det danske arbejdsmarked, uden det er LO der har sat det i gang.

Når Harald Børsting siger ”at i vores bevidsthed har Nørrebro ingen overenskomst” fortæller det jo med al tydelighed, hvad det drejer sig om, nemlig at 3F og LO vil bekæmpe ethvert forsøg på konkurrence på overenskomstområdet og især fra en fagforening, der lytter til medlemmernes ønsker og behov i stedet for at tænke på sin egen magtposition.