LO: Ny strategi for pensionsudbygning

På sigt bør lønmodtagere med høj indtægt have et større pensionsbidrag end folk med lav løn, mener LOs cheføkonom. HK/Privat vender sig mod forslaget om at differentiere mellem LOs medlemmer.

LO bør ændre strategi i forhold til udbygningen af medlemmernes pension, når alle er nået op i nærheden af 12 procent.

Det mener LOs cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen.

»Min personlige vurdering er, at vi skal til at differentiere vores mål, når alle nærmer sig 12 procent. Den lavtlønnede fjerdedel af LOs medlemmer skal stoppe deres pensionsudbygning her, mens resten af medlemmerne skal have pensionen udbygget til omkring 15 procent og for nogle grupper endnu mere,« siger Jan Kæraa Rasmussen.

HK/Privats topforhandler ved overenskomstforhandlingerne for 2004, Karin Retvig, vender sig imidlertid kraftigt mod forslaget fra hendes hovedorganisation.

»Jeg synes det er lidt flot at sige, at de lavest lønnede LO-medlemmer kan nøjes med 12 procent. Jeg er ikke enig i, at vi skal stoppe deres pensionsudbygning her og begynde at differentiere mellem medlemmerne,« siger Karin Retvig.

Talgymnastik
Baggrunden for Jan Kæraa Rasmussens vurdering er, at lavtlønnede har behov for mindre pensionsbidrag end højtlønnede. Det skyldes, at de lavtlønnede kommer tidligere ud på arbejdsmarkedet, og at de skal spare mindre op for ikke at gå ned i levestandard, når de pensioneres.

Samtidig er folkepensionen ens for alle. Dermed dækker den en større del af de lavtlønnedes end de højtlønnedes grundindkomst.

»Udfra almindelig talgymnastik er det svært at argumentere imod. Men udgangspunktet er jo, at folkepensionen og andre sociale ydelser bliver ved med at have den samme standard som i dag. Det er jeg ikke sikker på, at befolkningen tror på i det lange løb. Derfor er der stor opbakning til at sikre sig via arbejdsmarkedspensionerne,« siger Karin Retvig.

Interessant diskussion
Thorkild E. Jensen, formand for Dansk Metal og topforhandler på det toneangivende CO-industri-område, er mere åben over for forslaget om, at der skal være forskel i pensionsbidraget for medlemmer med høj og lav løn.

»Det er ikke noget, der ligger på dagsordenen lige nu. Men den her diskussion kan blive interessant, når alle er kommet op over de 12 procent. Så skal vi være opmærksomme på, at det ikke giver mening at bede folk om at spare op til pensionen, hvis deres lønniveau betyder, at de beskattes på en måde, så de får mere ud af pengene her og nu,« siger Thorkild E. Jensen.

LOs hidtidige mål på ni procent i pensionsindbetaling var for alle medlemmer og blev nået i 2003. Men LO-forbundene mener ikke længere, at deres oprindelige mål er nok. Dels fordi pensionsalderen er sat ned fra 67 til 65 år, dels fordi vi lever længere end førhen.

Derfor er mere pension et hovedkrav ved de igangværende overenskomstforhandlinger, og der er lagt op til at ni procent muren skal brydes.