LO: Næste skridt er barsel til mændene

Barselsfonden åbner op for, at fagbevægelsen fremover kan stille øgede krav til løn under barsel, mener arbejdsmarkedsforsker. LOs næstformand ønsker mere barsel til mændene.

Læs mere
Fold sammen
Barselsfonden forbedrer lønmodtagernes mulighed for at få udvidet perioden med løn under barsel ved fremtidige overenskomstforhandlinger.

Det mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, som samtidig forudser, at lønmodtagerne vil stemme deres overenskomstforlig på LO/DA-området hjem med et stort flertal, nu hvor barselsfonden er i hus.

»Specielt på HK-området, hvor der er mange kvinder ansat, får man nu mulighed for at stille øgede krav til løn under barsel, fordi man har fonden at trække på,« siger Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Han er overbevist om, at barselsfonden vil øge kvindernes beskæftigelsesmuligheder. Men så længe kvinderne tager størstedelen af barselsorloven, vil de forsat blive hægtet af på lønnen.

»Hvis du skal lave noget, der batter på ligelønnen, så skal der være fuld lønkompensation. Ellers tager mændene ikke barsel,« siger Flemming Ibsen.

Han mener, at fremtidens projekt for fagbevægelsen bliver at udbygge løn under barsel år for år.

»Lige nu er der løn under barsel i 24 uger, men du kan gå på barsel i et år. Så der er et stykke igen,« påpeger han.

Barsel til mændene
LOs næstformand Tine Aurvig-Huggenberger er enig i, at barselsfonden er en forudsætning for, at lønmodtagerne kan kræve mere løn under barsel.

»På kvindetunge områder uden barselsudligning, blev det et større og større problem, at kræve en udvidelse af perioden med løn under barsel. På den måde var vi jo indirekte med til at skabe en yderligere diskrimination af kvinderne, fordi det blev dyrere for de mindre arbejdsgivere at ansætte dem,« siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Med et års barselsorlov vil en yderligere udvidelse af perioden med løn under barsel stå på mange lønmodtageres ønskeseddel, forudser hun.

»Men det næste store projekt bliver, at få givet mændene nogle rettigheder. Både af hensyn til fædrene og ligestillingen, skal vi have reserveret noget barsel til dem,« siger Tine Aurvig-Huggenberger.