LO-formand vil opruste internationalt arbejde

LOs formand Hans Jensen vil styrke fagbevægelsens indsats for internationale lønmodtagerrettigheder, så udflytningen af arbejdspladser ikke bliver helt ekstrem.

Udflytningen af arbejdspladser til lavtlønslande sætter dansk fagbevægelse under pres.

LO kan ikke længere varetage medlemmernes interesser ved at have blikket stift rettet mod vilkårene på det hjemlige arbejdsmarked. Derfor erklærer LO-formand Hans Jensen nu, at han er parat til at styrke LOs internationale arbejde.

»Jeg mener, at LO skal opruste sit arbejde i den tredje verden. Det vil være til gavn for lønmodtagerne i Danmark, at vi styrker den internationale indsats for at få nogle rimelige, fornuftige vilkår for lønmodtagere overalt i verden, så der ikke sker en helt ekstrem udflytning af arbejdspladser,« siger Hans Jensen.

Klar med ammunition
LO-formanden er parat til at styrke de frie og uafhængige fagforeningers verdensorganisation FFI.

Det kan for eksempel ske ved, at LO sender nogle folk derned, som kan arbejde for, at FFI er rustet til at føre forhandlinger med Valutafonden og verdenshandelsorganisationen WTO.

»Vi skal have ammunitionen klar ved den slags forhandlinger. Når man åbner grænserne for, at endnu flere varer og tjenesteydelser kan flyde frit, så skal de arbejdsbetingelser, der gælder, også være nogenlunde identiske,« siger Hans Jensen. Han er også åben over for at styrke arbejdet i LO og FTFs ulandssekretariat, der hjælper tredje verdens lande med at opbygge faglige organisationer og uddanne tillidsrepræsentanter.

Til gavn for begge parter
LOs formand erkender, at der er tale om en stor og langsigtet opgave, som dansk fagbevægelse ikke kan løfte alene.

»Jeg er ikke romantiker i det her tilfælde. Jeg tror ikke, at vi fra den ene dag til den anden får indført danske løn- og arbejdsvilkår overalt i verden. Men hvor vi før har hjulpet den tredje verden, fordi det var synd for dem, så er vi nu i en situation, hvor det også er til gavn for os selv,« siger Hans Jensen.

Han understreger, at LO-fagbevægelsen er tilhænger af en global arbejdsdeling. Men udflytningen af job må ikke være drevet af, at lønmodtagere verden over underbyder hinanden, når det gælder arbejdsvilkår og faglige rettigheder.