Livrem og seler ikke nok for Danske Banks IT

Danske Bank har brugt hundredvis af millioner på at forbedre sine EDB-systemer siden det katastrofale nedbrud sidste år. Senest har banken etableret et tredje system set-up for at undgå en gentagelse.

Det katastrofale nedbrud i Danske Banks IT-systemer sidste år har gjort så stort indtryk på bankens ledelse, at den ikke stiller sig tilfreds med livrem og seler på bankens IT-systemer. Ledelsen har valgt at etablere et tredje system set-up, der skal træde til, hvis livremmen svigter, og selerne brister.

Da Danske Bank blev ramt af det omfattende nedbrud, var en af forklaringerne på, at det blev så omfattende og så langvarigt, som det gjorde, at banken ikke var i stand til at foretage spejling af data.

Danske Bank havde ikke mulighed for at foretage såkaldt synkron spejling af data, fordi det maksimalt kan ske over en afstand på ti km.

Derfor er bankens ene EDB-center flyttet fra Brabrand ved Århus til Brøndby og dermed indenfor en radius af ti km fra det andet EDB-center i Ejby.

»Det er på plads nu. Og det beskytter mod hardware-fejl, som den vi blev ramt af sidse år.

Men hvis man skal gardere sig mod fejl i styresystemet, som rammer begge systemer, er man nødt til at etablere et nyt set-up,« siger direktør Jørgen Klejnstrup.

Danske Bank har derfor etableret en tredje sikkerhedsventil mod nedbrud. Der er er tale om et set-up, der kan varetage driften af de mest vitale systemer i tilfælde af en krise i det normale driftsmiljø.

To timers frist
»Nu har vi sikret os mod både hardware-fejl og software-fejl, og vi mener, at den hardware-fejl, som vi havde sidste år, kommer vi aldrig ud for igen. Det vil sige, det kan godt være, vi bliver ramt af en hardware-fejl, men vi mener, at vi kan håndtere det inden for en fornuftig tidshorisont,« siger Jørgen Klejnstrup.

Banken har i dag et mål om at være fuldt funktionsdygtig i løbet af to timer, hvis systemerne bryder sammen. Det omfattende nedbrud sidste år varede fra mandag aften til fredag morgen.

Med over 700.000 kunder, der benytter bankens netbank, og med en ledende position på aktie-, obligations- og valutamarkedet har det omfattende konsekvenser, hvis Danske Banks computere ikke i orden.

Derfor har Danmarks Nationalbank da også valgt at omtale nedbruddet hos Danske Bank i sin årsberetning. Nationalbanken konkluderer, at infrastrukturen på betalingsområdet i Danmark er ganske robust.

Nationalbanken havde allerede inden nedbruddet hos Danske Bank simuleret en situation, hvor den største finansielle aktør ikke var i stand til at tilføre pengemarkedet midler.

Danske Bank var ikke i stand til at sende penge til andre under hele nedbruddet, mens banken godt nok var i stand til at modtage betalinger.

Oplysninger forsvandt
Computernes betydning for infrastrukturen er enorm, da data ikke længere flyttes fysisk. Netop flytningen af fysiske data kan også være problematisk, viser en hændelse forleden. Verdens største bank, Citibank, mistede således en hel måneds posteringer og oplysninger om 120.000 kunder, som befandt sig på et magnetbånd, der forsvandt fra en pengetransport.

Jørgen Klejnstrup oplyser, at det er halvandet år siden, at at Danske Bank benyttede magnetbånd, som blev transporteret fysisk rundt i landet.