Lille plus til ATP

Pengetanken ATPs investeringer i danske aktier har givet pote, idet danske aktier er steget med 4,5 pct. i første kvartal. I alt fik ATP et afkast på 1,2 pct. i perioden.

En af landets største pengetanke, ATP, er kommet lidt bedre fra start i år end sidste år. De første tre måneder har givet et afkast på 1,2 pct. af den omkring 250 mia. kr. store formue.

Bedst har udviklingen været for puljen med danske aktier, som er blevet 4,5 pct. mere værd, mens obligationerne under ét har givet et tab på 0,2 pct.

Det samlede afkast ligger tæt på de målepunkter, ATP har udvalgt, og det er under alle omstændigheder bedre end det negative afkast på 2,1 pct., som blev resultatet af første kvartal sidste år.

Det samlede bundlinieresultat i ATPs kvartalsregnskab er et underskud på 1,3 mia. kr., når pensionisterne har fået deres.

Hvordan det vil udvikle sig for resten af året, afhænger meget af udviklingen på de finansielle markeder.

»Med udgangspunkt i det opnåede afkast for første kvartal har ATP beregnet et forventet markedsmæssig afkast for hele 2002 på 3,3 pct. Primo året viste den tilsvarende beregning et forventet afkast på 6,0 pct. Det skal understreges, at der er tale om en rent teknisk fremskrivning,« bemærker ledelsen i regnskabet.