Ligestilling i Danmark er lavest i Norden Kvindekamp.

SF-politikeren Anne Grete Holmsgaard fremlægger et forslag om større kvinderepræsentation i danske bestyrelser. Ligestillingsministeren er modstander af lovgivning på området.

Der er blevet talt nok, mener folketingsmedlem Anne Grete Holmsgaard (SF). Derfor fremlægger hun et beslutningsforslag om, at 25 pct. af bestyrelsesposterne i danske virksomheder skal være besat med kvinder. Det skal ske inden for et par år.

»Når regeringen kan indgå aftaler om en fælles barselsfond, må den også kunne lave aftaler på dette område. Der findes mange dygtige kvinder, og det er spild af talenter, hvis ikke de bliver udnyttet. Den eneste forudsætning er politisk vilje til at gennemføre det,« siger hun.

I Norge er man gået anderledes håndfast til værks. Der er virksomheder blevet stillet i udsigt, at hvis ikke deres bestyrelser inden sommeren 2005 har 40 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer, bliver der lovgivet på området.

Er det derfor ikke lidt uambitiøst kun at stræbe mod 25 pct. kvinderepræsentation i bestyrelserne?

»Jo, og jeg var da også helst gået den norske vej eller allerhelst have ligelig repræsentation, men jeg ved, at det er politisk urealistisk, og derfor begynder jeg i det små.«

Minister imod kvoteordninger
Der findes endnu ingen selvstændig dansk opgørelse over kvinders deltagelse i bestyrelsesarbejdet, men social- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen fortæller, at man i ministeriet arbejder på højtryk for at få en sådan opgørelse færdig.

Ifølge Center for Corporate Diversity i Oslo, ligger Danmark i bunden blandt top 500 virksomheder i Norden, hvad angår kvindeandelen i direktionen og næstsidst med hensyn til bestyrelsesposter.

»Det virker som om, vi har tabt pusten på ligestillingsområdet,« fortsætter Anne Grete Holmsgaard. I første halvdel af 1990erne skete der noget, hvor mange kvinder kom op i systemet inden for den offentlige sektor.

»Men nu virker det mange steder som om, der ikke er nogen særlig opbakning til kvinder, der vil frem,« siger Anne Grete Holmsgaard.

Eva Kjer Hansen er modstander af lovgivning på området. Hun mener ikke, at der er grund til at følge nordmændenes eksempel.

»Det kan aldrig komme kvinder til gode, at de er kommet til noget via kvoteordninger,« siger hun.

»Jeg har taget det første skridt til, at der bliver arbejdet mere målrettet på at få flere kvinder i bestyrelser og lederjobs. Det er vigtigt at motivere og komme i dialog for at fremme kvindeandelen i bestyrelser. Jeg tror, det er mere resultatorienteret at overlade det til virksomhederne og i øvrigt pege på de gode eksempler.«