Liberaliseret elmarked kan give prisstigninger

Læs mere
Fold sammen
- Vi finder, at risikoen for misbrug af markedsmagt og dermed for høje priser er betydelig, skriver de tre forfattere, Jan

V. Hansen, Jens Hauch og Mikkel T. Kromann i arbejdspapiret.


Argumentet er, at liberaliseringen ikke nødvendigvis føre

til effektiv konkurrence, som vil sikre lave omkostninger og dermed lave priser.


- Hvis konkurrencen er ufuldstændig, er

det ikke oplagt, at der er vundet noget ved at erstatte en mangelfuld offentlig regulering med et liberaliseret marked præget

af monopolprofitter, hedder det i arbejdspapiret.


Økonomerne anfører, at konkurrencen på det nordiske elmarked

er ganske effektiv i dag, men de mener, der er tale om midlertidige forhold, så situationen om få år kan være

anderledes.Flere markedsformer

I deres analyse opstiller de modeller under forskellige antagelser om markedsformer og

antal elproducenter, for siden at fastlægge prisniveauet i 2005 under disse antagelser. Konklusionen er ikke opmuntrende for forbrugerne:


-

Vi præsenterer modelberegninger, der viser, at den ekstraordinære profit (til elselskaberne, red.) i år 2005 som

følge af ufuldstændig konkurrence kan blive betydelig selv med ti uafhængige producenter, skriver økonomerne.


De

tager dog det forbehold, at erfaringer fra Storbritannien viser, at elproducenterne ikke tør sætte priserne helt så

højt, som modellerne lægger op til, fordi de er bange for indgreb fra konkurrencemyndighedernes side samt for at tiltrække

nye konkurrenter til markedet.


Konkret viser beregningerne, at elselskaberne får en ekstraordinær profit på

mellem 30 pct. og 95 pct. af salgsprisen, alt efter hvor ineffektiv konkurrencen på markedet er.


De 95 pct. er i det nærmest

ekstreme tilfælde, hvor tre af markedets største producenter fastsætter priserne ud fra deres indbyrdes konkurrenceforhold,

mens producenter, som repræsenterer 20 pct. af elmarkedet, blot accepterer de priser, de tre store har sat.


I den anden

ende af skalaen -en ekstraordinær profit på 30-43 pct. - er der tale om det mere realistiske tilfælde med ti producenter,

som alle er med til at fastsætte prisen. For at forebygge uretfærdigt høje priser bør politikerne ifølge

arbejdspapiret sørge for at udvikle værktøjer, som gør det muligt at overvåge det nordiske elmarked

nøje.


Det skal derfor være muligt at kontrollere, hvor vidt lav kapacitetsudnyttelse kombineret med høje

elpriser skyldes misbrug af markedsmagt eller ganske reelle forhold. RB-Børsen