Liberal lukkelov

Læs mere
Fold sammen
For år tilbage kunne man kun handle i danske butikker indtil kl. 17.30 på hverdage og kl. 20 på fredage, mens butikkerne

om lørdagen lukkede kl. 12.I dag er åbningstiderne væsentligt udvidet. På hverdage holder butikkerne

åbent, som de har lyst til. Desuden må der holdes åbent otte søndage om året efter eget valg, ligesom

dagligvarebutikker med en omsætning på under 24 mio. kr. på årsbasis må holde åbent om søndagen.Den

gradvise liberalisering af den danske lukkelov er drevet frem af forbrugerinteresser og af de større butikskæder - især

Dansk Supermarked. De samvirkende Købmandsforeninger, fagforeningerne og specialhandelens organisationer har til gengæld

forsøgt at modvirke en liberalisering. Hovedargumentet har været, at en helt fri lukkelov ville gavne de store butikker

og dermed underminere Danmarks fintmaskede butiksstruktur.Politikerne vil imidlertid liberalisere yderligere. For at være

på forkant i den diskussion præsenterede 31 organisationer med De Samvirkende Købmænd, Coop Danmark og HK

derfor i går et forslag til ny lukkelov. Hovednyheden er, at samtlige butikker får lov at holde åbent den første

søndag i måneden. Derved udvides adgangen til at holde søndagsåbent fra otte til ca. 50 søndage om

året. Samtidig kommer det til at stå klart for alle, hvornår butikkerne egentlig har søndagsåbent.Det

må erkendes, at de 31 organisationer med deres forslag til et "nationalt lukkelovskompromis" er gået et væsentligt

skridt i retning af en liberalisering. Det vil være fristende let for politikerne at ophøje forslaget til lov.Det

bør de dog ikke gøre uden videre.En helt liberal lukkelov, som vi kender den i Sverige, har ført til større

konkurrence i detailhandelen uden, at butiksnettet er udtyndet til ugunst for forbrugerne. De liberale tilstande i Sverige vedrørende

lukketider og etableringer har også sikret, at nye butikskoncepter, som vi ikke kender i Danmark, har kunnet trives på

den anden side af sundet til gavn for det frie forbrugsvalg.Derfor bør en ny lukkelov gå videre ad liberaliseringens

vej. Det forslag, som de 31 organsationer er kommet med, bør ikke lukke diskussionen en gang for alle, som de tydeligevis håber

på. Steno