Leverandører til vindmøller danner netværk

En række virksomheder, der alle er underleverandører til vindmølleindustrien, har oprettet et fælles ekportnetværk.Netværket

får navnet Danish Wind Energy Group, og det etableres som en sektion under Dansk Eksportforening, der er en paraplyorganisation

for en række sektioner inden for forskellige brancher.Baggrunden for etableringen af netværket er den stigende globalisering, som

også præger vindmølleindustrien, der i vid udstrækning baserer produktionen på underleverandører.

Det har aktualiseret behovet for, at de danske underleverandører i større omfang, end det sker i dag, selv bevæger sig

ud på eksportmarkederne.Det er et af hovedsigterne med det nye netværk, som er etableret i fuld forståelse med brancheorganisationen, Vindmølleindustrien,

oplyser Dansk Eksportforening.Ved det stiftende møde forleden deltog ca. 40 virksomheder, men yderligere en halv snes

virksomheder har ytret interesse for et medlemsskab.Opgaverne i det nye netværk bliver mangeartet. Arbejdet skal skabe

synergi i eksportarbejdet mellem medlemsvirksomhederne, være et forum for erfaringsudveksling vedrørende eksport, arrangere

fælles eksportaktiviteter, arrangere medlemsmøder, udgive og markedsføre fælles branchekataloger og være

behjælpelig med at søge støtte hos instanser som bl.a. Danmarks Eksportråd. jc