Leverandører til fiskeindustri i thailandsk offensiv

Fødevarer. Mange danske virksomheder er førende inden for udstyr til fødevareindustrien verden over, og lige nu er en gruppe danske virksomheder i Thailand for skabe nye afsætningsmuligheder.

Danish Fishing Equipment Group er draget til Thailand for at møde eliten inden for den thailandske fiskeriindustri, hvor formålet er at skabe nye afsætningsmuligheder for danske underleverandører på det thailandske fiskerimarked

Thailand hører til blandt verdens førende fiskerinationer og er et af de lande i Fjernøsten, hvor fiskeriet er i en rivende udvikling.

Stort potentialeDerfor udgør markedet et stort potentiale for danske eksportører af fiskeriudstyr, -teknologier og knowhow.

Danish Fishing Equipment Group, der er en branchesektion under Dansk Eksportforening, gennemfører nu et fremstød, der har til formål at profilere de danske leverandører overfor den thailandske fiskerisektor, og ni virksomheder er taget til Thailand for at deltage i et fem dage langt arrangement, som er tilrettelagt af Danish Fishing Equipment Group i samarbejde med Den Danske Ambassade i Bangkok og The Thai Overseas Fisheries Association (TOFA).

Udveksler erfaringerDe danske virksomheder vil på ambassaden hilse på højtstående erhvervsledere og politiske repræsentanter fra det thailandske fiskeriministerium, og i de efterfølgende dage vil deltagerne møde et stort antal potentielle samarbejdspartnere, redere, skibsejere og brancheorganisationer.

Flere af de danske virksomheder er allerede etableret på det thailandske marked og får rig lejlighed til at knytte nye forretningsforbindelser.

Gruppen udveksler også erfaringer med lokale distributører.

Blandt andet orienterer direktør Søren Presmann fra Presmann Co. Ltd., der er thailandsk agent for en række danske udstyrsleverandører, om afsætningsmulighederne på markedet.

Handelsattaché fra dansk-thailandsk handelskammer Poul Skov-Petersen, der til daglig rådgiver danske virksomheder i Thailand, siger om markedet:

- De asiatiske skibsredere investerer i nye teknologier og køber generelt mere udstyr end tidligere, og hele branchen bliver mere og mere professionaliseret i takt med øget international konkurrence, og da det heller ikke længere er helt så let for branchen at skaffe billigt arbejdskraft, køber skibsejerne i stedet mere effektivt udstyr.

- Vi har mødt meget stor interesse ikke kun fra thailandsk med også fra phillipinsk side for at møde danske leverandører, og i seminarprogrammet deltager op imod 100 thailandske og phillipinske gæster, så vi forventer, at der kommer nogle interessante resultater ud af fremstødet, fortsætter handelsattaché Poul Skov-Petersen.