Leverandører kan vente lavere priser.

Mens de kommunale indkøbs-chefer er begyndt at slikke sig om munden ved udsigten til markant lavere priser, kan mange leverandører

til det offentlige godt belave sig på en brat opvågning efter sommerferien.Da træder et nyt EU-direktiv efter

planen i kraft herhjemme. Indkøbsdirektivet, der forventeligt vedtages i EU i februar, giver de offentlige indkøbere

helt nye muligheder for at indhente skarpe priser.Direktivet giver nemlig mulighed for at sende - populært beskrevet -

en hvilken som helst ordre ud i en elektronisk auktion når som helst blandt på forhånd prækvalificerede firmaer.

Tidligere forhandlede man priser på plads for en længere periode.En af de kommuner, der har forberedt sig på

de nye tider, er Holstebro, som i øvrigt har et indkøbsmæssigt tæt samarbejde med bl.a. Nordvestkommunerne

(den nordlige del af Ring-købing Amt, red.) og sammen med Odense, Herning og Svendborg er i færd med at færdiggøre

et digitalt auktionssystem, Scanmarket, der gør de elektroniske auktioner til en enkel sag.

Skal udnyttes

I Holstebro

hedder indkøbs-chefen Wiktor Lange. Han er samtidig kasserer i IKA, der er en forening for indkøbere i kommuner og amter.Wiktor

Lange forudser, at de nye muligheder for elektroniske auktioner vil medføre generelle prisreduktioner omkring fem til ti pct.-

Der er ingen tvivl om, at mange leverandører vil få sig noget af en overraskelse, når det nye direktiv er indført.

Vi vil selvfølgelig udnytte systemet alt det, vi kan, siger han.Som om direktivet ikke er nok, vil et stigende indkøbssamarbejde

kommuner og amter imellem også presse priserne, mener indkøbschefen.

Ikke slut herOg det er ikke engang slut

her. Kommunalreformen med større enheder vil også føre til større indkøb og større rabatter,

og det vil samtidig betyde, at leverandører, som i dag har fundet råderum i de små kommuner, får svært

ved at overleve.- Mange af de leverandører, vi i dag ser i de især små kommuner, vil slet ikke have en størrelse,

der kan matche de større kommuners krav. Den lille slagter i den lille kommune vil jo ikke kunne betjene en kommune, der bliver

flere gange større, forklarer Wiktor Lange, som venter, at mange mindre leverandører vil forsvinde.

Større

enheder
Han forudser, at det offentlige herhjemme på sigt - indenfor visse indkøbsområder - vil samle sig i fem-ti

større enheder med henblik på de væsentligste indkøb og på tværs af regioner. Indenfor hvert

område vil indkøberne prækvalificere et forskelligt antal leverandører, som i en tidsperiode på maksimalt

fire år skal konkurrere ved de elektroniske auktioner.Typisk vil leverandørerne få en periode på et

par uger til at indsende tilbud, og der er intet til hinder for at byde flere gange, hvis en konkurrent byder under. På den

måde ligner systemet en helt almindelig auktion.- På sigt vil vi se mange små og mellemstore virksomheder

få alvorlige problemer på det offentlige indkøbsmarked ved den langt større centralisering af de offentlige

indkøb. Udbudsreglerne sigtede oprindeligt mod blandt andet større konkurrence på hjemmemarkedet og ikke mindst virksomhedernes

incitament til at gå på eksportmarkedet. Det ser nu ud til, at den begyndende indkøbsmonopolisering slår

benene væk under SMV''erne, og ingen ved, hvad dette betyder for prisudviklingen, pointerer Wiktor Lange.