Leverandører i oprør mod Danske Trælast

Læs mere
Fold sammen
Flere danske leverandører ruster sig til åben krig mod Nordens største forhandler af byggematerialer, Danske Trælast,

der blandt andet ejer Silvan-kæden. Årsagen er voldsomt skærpede betingelser til de leverandører, der også

i fremtiden vil have deres varer stående i Danske Trælasts butikker i Danmark, Sverige, Norge og Finland.Blandt

Danske Trælasts nye tiltag overfor leverandørerne er en forlængelse af den kredittid, som leverandørerne

yder koncernen til 90 dage. Det svarer i flere tilfælde til en tredobling af kredittiden.Herudover har Danske Træ-last

overfor flere leverandører også varslet stigninger i de markedsføringsbidrag, som leverandørerne betaler. Derudover

melder flere leverandører om nye specifikke krav til dem af forskellig karakter.

Voldsom fremfærd

I byggevarebranchen

opfattes Danske Trælasts fremfærd som meget voldsom. Koncernen har godt nok skrevet til leverandørerne, at de omtalte

tiltag kun er ment som forslag til nye betingelser for samhandlen mellem den og leverandørerne, men det tror leverandørerne

ikke på. Reaktionen hos mange af dem er, at man ikke vil acceptere de nye tiltag og derfor overvejer at neddrosle eller helt

opgive samarbejdet med Danske Trælast. Dette selvom Danske Trælast har en meget stærk position med en anslået

andel på omkring 40 pct. af det marked for byggematerialer, der går gennem butiksleddet til både private og professionelle

kunder. Et marked, der har en samlet værdi på 14-16 milliarder kr. om året. For samtlige leverandører er

Danske Trælast derfor en meget stor kunde, og det lægger et stort pres på dem for at acceptere gigantens nye krav.-

Danske Trælast dikterer nogle nye spilleregler, som vi kan følge eller lade være. Og det ligger i luften, at hvis

vi ikke går ind på de nye betingelser, så skal vi ikke regne med at kunne levere til Danske Trælast i fremtiden,

siger en repræsentant for en stor dansk byggevareproducent, der igennem flere år har leveret til Danske Trælast.Som

alle andre kilder i byggevarebranchen, som ErhvervsBladet har talt med, vil repræ-sentanten være anonym af frygt for,

at forholdet til Danske Trælast kan forværres yderligere af, at man står frem og fortæller om Danske Trælasts

fremfærd.

Mødes med leverandørerDen store uro blandt leverandørerne synes at være kommet

bag på Danske Trælast, der har valgt at invitere sine 25 største leverandører til et informationsmøde

i Århus på fredag. I invitationen til mødet fra Danske Trælast, som ErhvervsBladet er i besiddelse af, hedder

det, at baggrunden for mødet er, at Danske Trælast "i et vist omfang er diskussionsemne" blandt samarbejdspartnere

som følge af koncernens nye initiativer. Men mødet skal efter planen kun handle om Danske Trælasts markedsføringsstrategi

i den nærmeste fremtid.- På mødet fremlægger vi vores tanker for fremtiden. Vi kender ikke til særlig

uro blandt vores leverandører omkring betingelserne til dem. Men mødet vil da give lejlighed for leverandørerne

til at få afklaret eventuelle spørgsmål, forklarer Lars Hansen, divisionschef i Danske Trælast.Han

afviser, at Danske Trælast vil bryde indgåede samarbejdsaftaler og mener ikke, at leverandørerne har nogen grund

til at føle sig utrygge ved koncernens nye tiltag.