Let spil for patenttyve

Årelange retssager og mistede indtægter i millionklassen. Det er realiteterne for en række opfindere og mindre virksomheder,

når konkurrenter stjæler deres opfindelser.


Samtidig går samfundet glip af opfindelser, der kunne have ført

til produktion, arbejdspladser og eksportindtægter.


Når bare vi har patent på opfindelsen, så er vi på

sikker grund. Sådan tænker mange opfindere og virksomheder, når de udvikler et nyt produkt.


Men et patent

er langt fra en garanti for, at konkurrenten ikke løber med opfindelsen.


Omkostningerne ved at stjæle en patenteret

opfindelse er ofte små i forhold til den indtægt, virksomheden kan opnå.


Ved at blive ved med at komme med

indsigelser og anke sagen opad i systemet lykkes det ofte at holde opfinderen stangen. I nogle tilfælde med retssager i over

20 år.


- Det er urimeligt, at det kan ske. Det viser, at vilkårene langt fra er ideelle, siger Hans Haraldsted, der

er formand for Dansk Opfinderforening.


Han mener, at større virksomheder ofte kalkulerer med at kunne knække den lille

opfinder med langvarige retssager og på den måde fravriste ham patentet til hans opfindelse.


Hans Haraldsted opfordrer

derfor den nye borgerlige regering til at afskaffe retsafgiften i patentkrænkelsessager eller automatisk bevilge fri proces

til virksomheder med en lille omsætning.


- Hvis den lille opfinder skal have mulighed for at slå igen, kræver

det, at det offentlige er sparringspartner, fastslår opfindernes formand.

Store omkostninger

Hvis en opfinder eller lille

virksomhed oplever, at deres patent bliver misbrugt, er første skridt at få nedlagt et fogedforbud. Men det kræver, at

man kan stille en garanti på 15 pct. af den forventede indtjening.


Penge som opfindere og små virksomheder tit har

svært ved at komme op med.


De har ofte taget lån i hus og lignende for at finansiere selve patentansøgningen

i den tro, at blot den var på plads, var de sikret indtægter fra produktion af opfindelsen, og de har derfor ofte ikke

råd til at kæmpe videre.


Den næste forhindring for opfinderen på vejen mod at forsvare sit patent er

ifølge Hans Haraldsted retsafgiften på to pct. af det beløb, som man mener, man er blevet snydt for.


Formålet

med afgiften er, at man ikke kræver en urealistisk høj erstatning, men netop i sager om opfindelser, der bliver sat i

produktion, kan indtjeningspotentialet være tre-cifrede millionbeløb, og så kan to pct. pludselig være mange

penge.


Oveni det kommer naturligvis salærer til advokater og patentagenter og de personlige konsekvenser, som en årelang

opslidende sag kan have.


- Mange opfindere går ned med flaget. Det er meget forståeligt, men også dybt frustrerende,

siger Hans Haraldsted.

Tab for samfundetMen patenttyveri skader ikke kun den lille opfinder eller virksomhed.


Det kan også

betyde, at samfundet går glip af nye virksomheder, arbejdspladser og eksportindtægter, fordi opfindelsen ofte ikke bliver produceret

i det omfang, der er potentiale til.


I yderste konsekvens vrider systemet halsen om på det, der kunne blive til fremtidens

Lego, Danfoss eller Novo Nordisk.


I EU-regi arbejder man på at etablere en fælles patentforsikring, men projektet

har lange udsigter.


I både Sverige, England og Frankrig har man forsøgt sig med en forsikringsordning, men erstatningsbeløbene

har blandt andet været så store, at forsikringsselskaberne ikke ville være med.


Hans Haraldsted mener, at Europa

kunne lære meget af USA på patentområdet.


- Hvis man som opfinder eller lille virksomhed boede i USA, ville

de store virksomheder ryste i bukserne bare man viftede dem om næsen med sit patent, siger Hans Haraldsted.


Det skyldes,

at det i USA er meget lettere at få afgjort en sag ved domstolene, og at der er derfor mere respekt for patenter.


Det

har blandt andet den konsekvens, at der registreres langt flere patenter i USA end i de europæiske lande.