Let at få flere mekanikere i arbejde

Læs mere
Fold sammen
Regeringen kan uden problemer øge beskæftigelsen på landets bilværksteder, hvis man opfylder sine løfter

fra oppositionstiden og ændrer reglerne for, hvornår beskadigede biler må repareres. Det siger direktør Preben

Kjær fra Dansk Automobilhandler Forening, som taler på vegne af hele autobranchen.- Regeringen kan bare sætte

procentsatsen op på, hvornår en trafikskadet bil må repareres, fra de nuværende 65 og 75 pct. til eksempelvis

80 pct., siger Preben Kjær.- Sådan som ledende regeringsmedlemmer, bl.a. skatteminister Svend Erik Hovmand fra

Venstre, lovede det ved deres tiltræden.

Kostede 350 jobs

Under store protester fra ikke mindst Venstres nuværende

skatteminister nedsatte hans socialdemokratiske forgænger Ole Stavad forsikringsreglerne i høj grad for at øge

nybils-salget og dermed øge statens indtægter, fordi flere skadede biler med den lave procent-sats nu måtte erklæres

for totalskadede.- Vi har regnet ud, at de ændrede regler dengang kostede 350 arbejdspladser, de fleste hos pladesmede,

men også hos mekanikerne, siger Preben Kjær.- Det kræver blot en hurtig, lille justering af reglerne fra

regeringens side at få rettet op på det, selv om vi godt ved, at der næppe med ét slag genskabes 350 jobs

på værkstederne.Ifølge Preben Kjær vil en ændring af reglerne have betydning for folk med lidt

ældre biler. Hvis en sådan bil eksempelvis får sin dør og ratlås brudt op af en biltyv, så vil

en reparation være så dyr, at den i øvrigt udmærkede bil må skrottes. Priserne for reparationer skal

nemlig opgøres i nypriser, og dermed vil mange ikke særlig store reparationer overhale de 65 og 75 pct.- Den slags

mennesker, der ejer sådanne lidt ældre biler, går jo ikke hen og køber en ny bil, de vil købe en brugt,

så staten går ikke glip af indtægter ved at gøre det muligt at reparere dem, til gengæld øger

de beskæftigelsen på landets værksteder, siger Preben Kjær.- I forvejen er værkstederne lidt

pressede, fordi der går længere tid imellem, at bilerne skal til serviceeftersyn.Han mener fortsat af hensyn til

færdselssikkerheden, at biler, der har været udsat for store ulykker, skal skrottes. Emnet blev i sidste uge diskuteret

af bilfolket, som for første gang nogensinde havde en fællesstand på messen Auto Teknik, der foregik i Fredericia.

Knap 11.000 fagfolk mødte op og kiggede på de knap 200 stande, og der var generelt stor tilfredshed med messen.