Leo-hovedsæde i Malmø

Det nordiske hovedsæde skal have 120 ansatte, heraf er 30 danskere allerede overflyttet - mange af dem pendler dagligt over

Øresund. Netop vilkårene for pendlerne opleves af Leo, tidligere Løvens Kemiske Fabrik, som problematisk.


-

Der er ikke fradrag for transport over Øresund, hvilket er endnu et eksempel på, at der i det politiske system er langt

fra ord til handling. Forskelsbehandlingen i forhold til transporten over Storebælt er markant, siger informationschef Adam

Estrup fra Leo med henvisning til fradragsretten for transport over Storebælt.


Han ser udflytningen af aktiviteterne fra

Ballerup til Malmø som forsøg på at være mere kundeorienteret i koncernen.


- Tidligere brugte medarbejderne

en masse energi på at følge med i forskning og udvikling. Ved at placere det nordiske hovedkontor i Malmø håber

vi på, at energien rettes mod kunderne, siger Adam Estrup.


Han betragter initiativet som et udslag af nordisk regionalisering,

hvor lighederne mellem landenes folk har vist sig større end forskellene.