Leo er en pengemaskine

1,8 mia. kr., et pænt stykke over budgettet, blev årsresultatet for fondsejede Leo Pharma. Finansreguleringer har stigende indflydelse på indtjeningen.

Leo er en pengemaskine - 1
Adm. dir. Ernst Lunding og forskningsdirektør Poul Rasmussen, Leo Pharma, er godt tilfredse med positionen som medicinalvirksomhed nr. tre i Danmark. »Om vi er nr. to eller tre, er ikke særlig afgørende. Vores hovedindtjening ligger på eksportmarkedet,« siger de. <br>Foto: Vibeke Toft Fold sammen
Læs mere
Faldende dollarkurser, problemer med parallelimport i Tyskland, en SARS-epidemi i Sydøstasien og en krig i Irak.

Der er faktorer nok, som kunne trykke indtjeningen den gale vej. Alligevel sætter Danmarks tredjestørste medicinalvirksomhed Leo Pharma igen rekord for omsætning og resultat. Godt 1,8 mia. kr. blev resultatet før skat for 2003. Da virksomheden er fondsejet, betales der ikke udbytte. Overskuddet ryger direkte i pengetanken med en egenkapital, der lige akkurat snuser til de 10 mia. kr.

Den økonomiske polstring er nødvendig for, at Leo Pharma kan bevare sin selvstændighed - et nøglebegreb i virksomhedens tankegang - og fortsat finansiere store forskningsprojekter, understreger adm. dir. Ernst Lunding. Leo Pharma er dog ikke afvisende over for opkøb af andre medicinalvirksomheder.

»Vi kigger hele tiden på muligheden. Men vi er ikke interesseret i bare at købe mursten. Det skal være produkter, der passer ind i Leo-regi,« siger Ernst Lunding.

Vækst på 18 pct.
Årsresultatet er bedre end de budgetterede 1,7 mia. kr. Begyndelsen af 2003 tegnede ikke for lyst. Men især Canada, Norden og de europæiske markeder har klaret sig godt. Bortset fra Tyskland, hvor parallimport af lægemidler kan mærkes på Leo Pharmas indtjening. Samtidig er virksomheden af de tyske myndigheder påbudt at yde rabat. Men det kan i sidste ende vise at være en fordel. Parallelimportørerne er nemlig pålagt samme rabat og rammes dermed hårdere på indtjeningen.

Det regnestykke, Ernst Lunding helst selv vil lægge frem, er Leo Pharmas bidrag til det danske samfund. Lægges selskabs-, ejendoms- og arbejdsgiverbetalt kildeskat sammen med ATP og andre bidrag, tilførte virksomheden i 2003 Danmark knap 600 mio. kr.

Små 75 procent af Leo Pharmas egenkapital er anbragt i obligationer. Kurspleje og finansindtægter spiller derfor en stigende rolle for virksomhedens økonomiske status. Dollarens fald og kursudsving i dollarrelaterede valutaer har påvirket indtjeningen negativt. Men det er i vid udstrækning imødegået ved valutasikring.

Målt over perioden 1994-2003 kan Leo Pharma præstere en gennemsnitlig årlig vækstrate på 18 pct. Skønnet for 2004 er forsigtigt sat til at ligge på niveau med 2003. Et forventet vækstmarked er Kina, hvor Leo Pharma er gået ind med foreløbig en lille salgsorganisation.