Lempelse af pensionsregler er på vej

En gammel konservativ mærkesag får nu for alvor nyt liv. Et udvalg under Økonomi- og erhvervsministeriet skal kulegrave

pensionsområdet. Regeringen vil have en liberalisering af området, så den enkelte får større indflydelse

på sin pensionsopsparing. Ny lovgivning på området allerede fra foråret 2003


Der findes ifølge

regeringen i dag begrænsninger på den enkeltes mulighed for medindflydelse på sin pensionsordning og mulighed for

at træffe individuelle valg. Regeringen ønsker derfor, at danskerne skal have større indflydelse på placeringen

og forvaltningen af deres pensionsopsparing.


Endvidere vil man sikre, at der ikke findes unødige hindringer for den enkeltes

mulighed for at flytte sin pensionsordning. Derfor skal udvalget, som er sammensat af repræsentanter fra Økonomi- og

Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Finanstilsynet, overveje forslag, der

kan skabe større frihed for at forvalte og placere pensionsopsparinger.


Dette vil omfatte både de obligatoriske,

de overenskomstbaserede og de helt frivillige pensionsordninger.Frihed

Udvalget skal i den forbindelse vurdere, hvilke

muligheder der er for at skabe større frihed for placeringen af allerede foretagne og fremtidige indbetalinger og anvendelsen

af bonus både indenfor og udenfor den enkelte pensionsordning.


Endvidere er det bl.a. udvalget opgave, at overveje betydningen

af brug af rentegarantier for medlemmernes frihed til at placere og forvalte pensionsopsparing. Det skal overvejes om gebyrreglerne

ved flytning af pensionsordning sikrer en tilfredsstillende frihed for medlemmerne.Lov i 2003Udvalget skal have færdiggjort

sit arbejde med udgangen af 2002 med henblik på fremsættelse af lovgivning i foråret 2003.


Udvalget vil dog

medio 2002 komme med forslag til, hvorledes kontohaverne i Den Særlige Pensionsopsparing (SP) fra 2003 kan få ret til

at flytte deres indestående, inklusiv renter til en anden pensionsordning.