Legos redningsplan koster 500 job

Læs mere
Fold sammen
Inden 2006 vil 500 stillinger i koncernen blive nedlagt, heraf en tredjedel i Danmark, og de første 170 vil blive afskediget

inden for de næste par uger. De 100 danske afskedigelser vil gå ud over funktionærer, og de vil derfor ikke blive

så mærkbare for lokalområdet, idet hovedparten af Legos funktionærer pendler fra andre amter til Billund.

Lego vil desuden reducere udviklings-og produktionstiden til det halve, fokusere på et tættere samarbejde med detailhandlen

om at sælge produkter og samle sig om klassiske produktlinjer for at hente tabte markedsandele tilbage. Alle udviklingsprojekter,

der ikke har noget med kerneforretningen at gøre, nedlægges eller overtages af licenspartnere. Desuden forenkles den

globale infrastruktur med salgscentre i Billund, USA, Schweiz og Japan. fm