Legoland står til bøde efter dødsulykke

Legoland får sandsynligvis en bøde efter dødsulykken 29. april, da en kvindelig medarbejder blev dræbt ved en af parkens forlystelser.

Arbejdstilsynet har haft sagen til vurdering og har videresendt sagen til politiets jurister med den anbefaling at der gives en bøde, oplyser P4 Syd.

Ved ulykken blev en 21-årig kvindelig ansat dræbt. Kvinden havde bemærket, at en af gæsterne i forlystelsen Extreme Racers tabte noget ud af vognen. Derfor gik den 21-årige ind bag afskærmningen, men hun blev ramt af en vogn og dræbt på stedet.

Kort tid efter ulykken gav Arbejdstilsynet Legoland et påbud om at hæve sikkerheden. Legoland skulle rådføre sig med en ekstern ekspert i arbejdsmiljø, spærre to trapper bedre af og forhøje et hegn ved forlystelsen.

Siden har Arbejdstilsynet skullet vurdere om sikkerheden var tilsidesat i en grad, så det var et brud på arbejdsmiljøloven.

Den vurdering er nu færdig - og konklusionen er, at "arbejdet ikke var tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt", som det formelt formuleres.

Tilsynschef Palle Graversgaard understreger, at det er politiets jurister som træffer den endelige afgørelse om uddeling af bøden.

Kilde: DR Syd