Lego-søskende deler milliarderne

Aktiver på 25 milliarder kroner og egenkapital på 15 milliarder kroner i Lego-koncernen. Bror og søster deler formuen, men med Kjeld Kirk ved rorpinden.

De to søskende, Kjeld Kirk Kristiansen og Gunhild Kirk Johansen, står som ejere af legetøjsfabrikken Lego bag aktiver i form af ejendomme, varemærker m.v. på cirka 25 milliarder kroner og en egenkapital på omkring 15 milliarder kroner. Det oplyser selskabet efter en omorganisering af selskabsstrukturen i koncernen med hovedsæde i Billund.

Som led i et løbende generationsskifte i den familieejede legetøjskoncern blev der ved en generalforsamling onsdag i selskabets "pengetank" Kirkbi A/S besluttet at spalte selskabets aktiver i to nye selskaber. De vil være ejet af henholdsvis familiegrenen Kirk Kristiansen (direktør Kjeld Kirk Kristiansen) og familiegrenen Kirk Johansen (Gunhild Kirk Johansen, søster til Kjeld Kirk).

Direktør Poul Hartvig Nielsen fra Kirkbi A/S oplyser til Ritzau, at den nye selskabsstruktur er vedtaget for at fuldføre det generationsskifte i Lego, som blev indledt ved den tidligere Lego-chef Gotfred Kirk Kristiansens død.

/ritzau/