Lego-milliarder fordelt mellem to familiegrene

Kjeld Kirk Kristiansen har sat sig tungt på legetøjskoncernen i Billund efter at have handlet af med søsteren ved en spaltning af familieselskabet Kirkbi A/S.

Lego-familiens overhoved Kjeld Kirk Kristiansen har efter en spaltning af investeringsselskabet Kirkbi A/S cementeret sin position som hovedaktionær i legetøjskoncernen i Billund. Han bliver formand i det ene nye selskab, Kirkbi Invest A/S, der sidder på Kirkbis Lego-relaterede aktiver som varemærker og aktiebesiddelser i Legoland-ejeren Merlin Entertainments Group. Samlet vil det udgøre en aktivmasse på ca. 12 mia. kr. Den anden familiegren med søsteren Gunhild Kirk Johansen i spidsen danner ved spaltningen det andet nye selskab, Kirk Kapital A/S, med fire repræsentanter for ejerfamilien i bestyrelsen. Det nye investeringsselskab vil råde over værdier for fem mia. kr. og får hjemsted i Vejle.

Det nye moderselskabKirkbi Invest bliver med virkning fra årsskiftet et datterselskab af Lego Holding A/S, der omdøbes til Kirkbi A/S og bliver moderselskab for alle Kirk Kristiansen-familiens fælles aktiviteter: 75 procent ejerandel i Lego-koncernen 22 procent ejerandel i Merlin Entertainments Group, der blandt andet ejer Legoland-parkerne 100 procent ejerandel i Kirkbi Invest A/S 100 procent ejerandel i ejendomsinvesteringsselskabet Interlego AG i Schweiz 100 procent ejerandel i skiltevirksomheden Modulex

Egenkapital på 15 mia. kr.Kirkbi-koncernen ejet af Kjeld Kirk Kristiansen vil efter gennemførelse af en aktieombytning have aktiver for ca. 20 mia. kr. og en egenkapital på omkring 15 mia. kr. Bestyrelsen i det nuværende Lego Holding A/S, der skifter navn til Kirkbi A/S, består foruden formand Kjeld Kirk Kristiansen af sønnen Thomas Kirk Kristiansen, tidligere Novo Nordisk-chef Mads Øvlisen og Peter Gæmelke, der er præsident for Landbrugsrådet. Konstitueret adm. direktør er Legos juridiske direktør Poul Hartvig Nielsen. Alle ændringer forventes gennemført i første halvår af 2008.