Ledigheden stiger igen trods opsving

Der bliver stadig flere arbejdsløse, men udviklingen går i den rigtige retning, mener beskæftigelsesministeren. Ledigheden trækkes blandt andet op af, at færre sendes i aktivering.

Ledigheden stiger igen trods opsving - 1
Læs mere
Fold sammen
Trods internationalt opsving og optimisme i industrien blev de danske arbejdsløshedskøer endnu længere i november. Men reelt er der tale om en meget lille stigning, vurderer flere økonomer, som fortsat tror, at kurven vil knække i løbet af i år.

2.000 flere danskere blev arbejdsløse i november, hvis man ser bort fra de sædvanlige sæsonudsving, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Det betød, ledigheden kom op på 182.900 personer, eller 6,5 procent af arbejdsstyrken. »En stor del af stigningen i ledigheden skyldtes imidlertid et fald i aktiveringsindsatsen.

Korrigeret for sæsonudsving faldt antallet af personer på aktivering med 1.300 fra oktober til november, så den reelle ledighedsstigning blev således kun på 700 personer,« siger chefanalytiker Steen Bocian fra Danske Bank.

Et muligt tegn
Han ser faktisk den relativt lave stigning som et muligt tegn på, at udviklingen snart kan begynde at gå den modsatte vej. Og det samme gør beskæftigelsesminister Claus hjort Frederiksen.

»Der er kommet langt færre nye mennesker i arbejdsløshedskøen i oktober og november end i første halvdel af 2003. Og udviklingen går hele tiden i den rigtige retning. Det kan være det første fingerpeg om, at det økonomiske opsving er lige om hjørnet,« siger han.

Arbejdsmarkedsrådenes nye prognose, der kom på gaden i går, tyder på stigende beskæftigelse i 2004 i stort set alle brancher, dog med nærings- og nydelsesmiddelindustri og offentlig administration som undtagelser.

Rådene vurderer dog også, at ledigheden i 4. kvartal af 2003 var 20.000 højere end i samme periode året før. Og den vurdering er allerede blevet overhalet af udviklingen, for både i oktober og november var ledigheden mere end 30.000 personer over de samme måneder i 2002.

Og andre økonomer er mere pessimistiske. Både Nordea og Sydbank vurderer, at ledigheden vil stige til i nærheden af 190.000 personer, før den begynder at falde. Det vil formentlig først blive i andet halvår.

»Og hvis eksportsektoren bliver alt for hårdt ramt af den svage dollar, kan det udskyde opsvinget i beskæftigelsen,« advarer senioranalytiker Jes Asmussen fra Nordea.

Aktiverede tæller ikke
I løbet af det seneste år er antallet af personer, der er i aktivering inden for AF-systemet, faldet med 11.500 til 35.000. Aktiverede personer er arbejdsløse og tæller ikke med i den officielle statistik. Faldet kan derfor forklare en stor del af stigningen i den officielle ledighed, der i samme periode er på 31.600.

»En forklaring kan være, at med reformpakken »Flere i Arbejde« skiftede man fokus i arbejdsmarkedsindsatsen,« siger fuldmægtig Anders Pedersen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.