Ledigheden falder fortsat

Ledigheden er faldet med 3.800 personer fra oktober til november. Og økonomer forventer yderligere fald.

Ledigheden er nu nede på fire procent af arbejdsstyrken. Det svarer til 109.400 ledige fuldtidspersoner.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har registreret et fald i ledigheden på 3.800 personer fra oktober til november 2006. Tallene er korrigeret for sæsonudsving.

Dermed fortsætter ledigheden med at sætte nye bundrekorder. Og Nordea forudser yderligere fald i ledigheden.

"Ser vi fremad er der ikke noget til hinder for, at ledigheden endda når under fire pct. over de kommende måneder," siger Anders Matzen, seniorøkonom i Nordea, og peger på, at det giver en historisk chance for at trække hidtil marginaliserede grupper ud på arbejdsmarkedet.

Ledigheden har været jævnt faldende siden december 2003, da den toppede med 185.900. Ledigheden er således faldet med 76.500 eller 41 pct. svarende til et fald på 2200 fuldtidspersoner hver måned siden udgangen af 2003.

Bag tallene kan man se, at det er folk med medlemskab i en a-kasse, der bliver færre af i arbejdsløshedskøen. Faldet blandt de forsikrede fuldtidsledige har siden august været på samlet 12.300. Mens der blandt de ikke forsikrede har været uændret ledighed de seneste tre måneder.