Ledere oplever druk og tyveri

Næsten halvdelen af landets ledere, 46 pct., har oplevet at skulle bortvise en medarbejder fra arbejdspladsen.

Typisk på grund af druk i arbejdstiden, tyveri fra arbejdspladsen eller voldelig adfærd hos en medarbejder. Det fremgår af en webafstemning i Ledernes Hovedorganisation med 3.820 besvarelser. De resterende 54 pct. har prøvet at have problemer med bl.a. alkoholiske eller tyvagtige medarbejdere inde på livet. lw