LD og FIH sammen om SMV-investeringer

Læs mere
Fold sammen
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) fortsætter med at styrke sin position som en af landets største investorer i små og mellemstore danske virksomheder. LD går således sammen med en anden kapitalstærk partner med fokus på generationsskifter, nemlig FIH Erhvervsbank om at investere i første omgang minimum 750 mio. kr. i bl.a. unoterede danske virksomheder. De to aktører etablerer i fællesskab et fondsmæglerselskab med LD som hovedaktionær.

Det nye selskab, Fondsmæglerselskabet af 2004, vil primært fokusere på to forretningsområder: rådgivning om investeringer i unoterede aktier samt forvaltning af børsnoterede værdipapirporteføljer.

- Vi ser det som en spændende opgave at opbygge en helt ny virksomhed indenfor investeringsområdet,

som vi kender ganske godt, siger adm. direktør for det nye selskab Jeppe Christiansen, der desuden er adm. direktør hos LD.

Fondsmæglervirksomheden etableres og udvikles af ejerne i fællesskab og bygger på virksomhedernes respektive kompetencer. Samarbejdsaftalen indebærer, at FIH tegner 20 procent af kapitalen i selskabet. En af fondsmæglerselskabets første opgaver bliver at rådgive en ny fond om investeringer i danske unoterede virksomheder, blandt andet i forbindelse med generationsskifter. FIH og LD har hver især givet betingede tilsagn om at deltage i den nye fond med op til 250 mio. kr. henholdsvis 500 mio. kr.

Samarbejdet om udviklingen af fondsmæglerselskabet ligger i naturlig forlængelse af de planer, som LD og FIH hver især har lagt for deres strategiske udvikling. En yderligere styrke ved partnerskabet er synergien mellem de to virksomheders netværk i dansk erhvervsliv.

Aftalen er en opfølgning på den beslutning, som LD''s bestyrelse i juni i år traf om at etablere Fondsmæglerselskabet af 2004 med det formål at kunne udbyde kapitalforvaltning for andre kunder end LD. Baggrunden er det nye lovgrundlag for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som Folketinget vedtog i foråret.

RB-Børsen/smus