LD og FIH i strategisk samarbejde

Konturerne af en fremtidig stor spiller på finansmarkedet tegner sig med et nyt samarbejde mellem FIH og LD.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og FIH Erhvervsbank har indgået en opsigtsvækkende strategisk alliance, der vil få stor betydning for den fremtidige danske finanssektor.

LD og FIH Erhvervsbank, der med et samlet udlån på ca. 56 mia. kr. er landets tredjestørste erhvervsbank, vil etablere et fælles fondsmæglerselskab, hvor FIH tegner 20 pct. af aktierne.

En af fondsmæglerselskabets første opgaver bliver at rådgive en ny fond om investeringer i danske unoterede aktier, bl.a. i forbindelse med genrationsskifter.

LD og FIH har allerede hver især givet betingede tilsagn om at deltage i den nye fond med op til 500 mio. kr., henholdsvis 250 mio. kr.

Ifølge Jeppe Christiansen, direktør i LD, er der allerede kommet tilsagn fra andre institutionelle investorer om at placere penge i den nye fond, der vil få en samlet pengetank på over to milliarder kr., som skal placeres i unoterede aktier.

Netop investeringer i unoterede aktier får et stadigt større omfang. De såkaldte private equity-fonde får tilført milliarder af kroner til investeringer i unoterede aktier, fordi stort set alle pensionskasser har som ambition at hæve deres investeringer i de unoterede aktier.

»Vi betræder nye veje med samarbejdet med FIH, som har en profil, der matcher vores kompetencer perfekt. FIHs primære målgruppe er lån til store og mellemstore virksomheder, mens vi i mange år har arbejdet med investeringer i unoterede aktier,« siger Jeppe Christiansen, der bliver direktør for det nyoprettede fondsmæglerselskab.

Opsigtsvækkende
Det strategisk opsigtsvækkende ved samarbejdet mellem FIH og LD er, at Dansk Industri (DI) stadig er en yderst betydningsfuld spiller i FIH, selv om islandske Kaupthing Bank købte FIH i foråret.

Når den nuværende formand i FIH, Otto Bertel Christensen, går på pension, forventes det således, at det bliver DI´s direktør, Hans Skov Christensen - som i dag er næstformand i FIH, der vil indtage formandsposten.

Med samarbejdet med LD får FIH - og dermed indirekte DI - tydeligt signaleret, at der hermed er skabt en ny fond, som med en pengekasse på over to milliarder kroner matcher de store danske private equity-fonde som Polaris og Axcel - ejet af bl.a. Danske Bank og A.P. Møller - i størrelse. Og dermed får DI vist sin betydning for dansk erhvervsliv via et samarbejde med LD, der har LOs formand, Hans Jensen, som bestyrelsesformand.

Bestyrelsen for det nye fondsmæglerselskab kommer til at bestå af fire medlemmer. Tommy Pedersen, der er adm. direktør i Chr. Augustinus Fabrikkerne, bliver bestyrelsesformand, mens Hans Jensen og tidligere finansminister Svend Jakobsen, skal repræsentere LD i bestyrelsen.

FIH mangler endnu at udpege et medlem til bestyrelsen.