Lavere forbrugertillid

Faldet skyldes først og fremmest en markant mere negativ vurdering af landets fremtidige økonomiske situation, der er

faldet fra +5 i januar til -1 i februar efter at være steget konstant siden oktober 2001.


Ellers er der kun tale om mindre

ændringer i de vigtigste indikatorer. Forbrugernes vurdering af familiens økonomiske situation i dags sammenlignet med

for et år siden, er steget fra +6 til +8, mens vurderingen af, hvordan den vil være om et år sammenlignet med i

dag, er faldet fra +18 til +17.


Vurderingen af landets økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden

er faldet fra -1 til -3, mens vurderingen af det fordelagtige i at anskaffe større forbrugsgoder samtidig er steget fra -14

til -12. RB-BørsenTilbyder sundhedssikring

Danske Bank koncernen og personaleorganisationerne er blevet enige om

en ny koncernoverenskomst, der gælder frem til 1. april 2003, meddeler banken.


Som et nyt element i overenskomsten har

banken introduceret en sundhedssikring, der dækker udgifterne ved operation på privathospital.


I alt får cirka

15.000 medarbejdere i den danske del af banken den nye forsikring fra 1. april 2002. Forsikringen leveres af datterselskabet Danica

Pension, der har haft sundhedsforsikringer som et særligt fokusområde siden 1992, skriver banken. RB-Børsen

Fastfryser

ølafgifter

Et udsendt forslag til ændring af et direktiv for afgifter på alkoholholdige drikkevarer, der er fremsat

af EU''s skattekommissær, Fritz Bolkestein, vil betyde, at Danmark ikke kan nedsætte sine ølafgifter, og blandt

andet derfor får det ikke den store betydning for grænsehandelen mellem Danmark og Tyskland. Det skriver Bryggeriforeningen

i en pressemeddelelse.


Forslaget lægger op til, at der indføres en minimums- og en maksimumgrænse for - en

slags bælte, som afgifterne skal befinde sig indenfor.


Det besynderlige i forslaget er, skriver foreningen, at hvis et

land har sat afgifterne inden for bæltets rammer -som Danmark - må det pågældende land ikke sætte afgiften

ned, men kun sætte den op.


Forslaget betyder således, vurderer Bryggeriforeningen, at Tyskland hvis afgifter ligger

en anelse under minimumsgrænsen, kun skal hæve deres ølafgifter en smule for, at de kommer inden for bæltets

rammer. For en kasse almindelige pilsnere vil det blot kræve en afgiftsforhøjelse på 1,50 kr., hvorfor Bryggeriforeningen

vurderer, at det ikke vil få nævneværdig indflydelse på grænsehandelen mellem Danmark og Tyskland.

RB-BørsenGrøn markedsøkonomiKvoter, gebyrer og salg af forureningstilladelser er nogle af de midler, som

skal fremme en "grøn" markedsøkonomi. Derfor har regeringen bedt embedsmænd fra Miljø-, Økonomi-

og Erhvervs- samt Finansministerierne præsentere forslag. Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) er ansvarlig for udvalget,

som skal være færdig til november.


- Danmark har ambitiøse miljømål, som skal nås på

den mest effektive måde. Regeringen ønsker effektivitet i miljøpolitikken, og rapporten vil analysere, hvilke

muligheder der er for samtidig at udvikle markedet i en mere grøn retning bl.a. til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne

og fortsat økonomisk vækst, siger Hans Chr. Schmidt.


Udvalget skal undersøge kvoter, gebyrer, salg af forureningstilladelser, mærkning,

produktstandarder og oplysning. Embedsmændene skal også undersøge, hvordan der udvikles og spredes teknologiske

løsninger til gavn for miljøet. RB-BørsenStørre statsgældStatens bruttogæld

steg i januar med 12,5 mia. kr. til 707,3 mia. kr. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken, hvor bruttogælden er opgjort

ultimo januar. Nettogælden er i samme periode faldet 1,3 mia. kr.


De godt 707 mia. kr., som staten skylder væk, er

fordelt med indenlandsk gæld på 624,4 mia. kr. og udenlandsk på 82,9 mia. kr. RB-Børsen

Større

EU-overskud

Handelsoverskuddet i de 12 eurolande steg til 8,7 mia. euro i december fra 5,5 mia. euro i november, viser foreløbige

tal fra Eurostat. For hele EU blev novembers underskud på 0,6 mia. euro vendt til et overskud på 1,7 mia. euro i december.

RB-Børsen