Lars Løkkes tvangsægteskaber

Læs mere
Fold sammen
Her gik man og troede, at regeringen havde afskaffet tvangsægteskab, men kommunalreformen viser med al ønskelig tydelighed

noget andet. Hvor blev demokratiet af ? Når f.eks. Køge og Roskilde ønsker at komme med i hovedstadsregionen,

får de af Venstres Marianne Pedersen at vide, at det er umuligt. Det er bestemt, at de hører til en anden region, hvorefter alle

haver sig at rette.Hvorfor kan nogle kommuner i Nordjylland få lov til at holde afstemning om tilhørsforhold til

den ene eller anden region ? Hvis de vælger den nordjyske region, kommer Viborg til at ligge ved den yderste revle i sin region.

Hvilke forbindelser har Viborg hos Venstre eller Dansk Folkeparti ?

Helt ude af trit

Når Lars Løkke absolut

vil have rejst et monument fra sin regeringstid, hvorfor kunne han så ikke lave en region omkring Hillerød, hvor han

bor, med samme indbyggertal som Region Nordjylland i stedet for den kæmperegion i hovedstadsområdet ? Så ville det

være naturligt at vælge Hillerød som hovedstad. Som hovedstadsregionen nu er smækket sammen, kan man ikke

andet end undre sig over valget af Hillerød.I Dagens Medicin kan man læse, at "Hovedstadens Sygehusfællesskab

er det gode eksempel, som danner forbillede for de nye sundhedsregioner, som indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen

kæmper hårdt for" og videre "Det er oplagt, at erfaringerne fra processen i Hovedstaden er gledet ind i Sundhedsministeriets

arbejde med reformudspillet, for en af ministeriets absolutte sværvægtere, afdelingschef Vagn Nielsen, kender HS særdeles

godt".Lars Løkkes motto: " bedre og billigere" virker helt ude af trit med de faktiske forhold. HS hører

ikke til de mest effektive målt på landsplan, men er derimod den dyreste. I HS koster det 10.000 kr/år/indbygger.

I Københavns Amt koster det 6.000 kr/år/indb., svarende til landsgennemsnittet.Men når Lars Løkke

åbenbart har tætte forbindelser til HS, er det klart, at der skal en "fortynding" til. Derfor tvangsægteskab

med Københavns og Frederiksborg Amter.Regeringen har holdt skatten i ro, men nu vil man lave en dyr kommunalreform. Vil

Lars Løkke have bygget sit monument, og så må den næste regering rage kastanjerne ud af ilden ?Ifølge

borgmester Uffe Thorndahl steg skatten ved sidste kommunalreform ifølge perspektivplan II fra 33 pct. af bruttonationalproduktet

til 44 pct. Hvis skattestoppet fortsat skal gælde, vil kommunalreformen i gennemsnit betyde merudgift pr. kommune på 2.000

kr/indb./år og ca. 1.000 kr/ indb./år for amterne. Udgifter, som så skal findes ved reduktion af service. Efter

fire-seks år vil det måske komme ned på halvdelen eller en tredjedel.Borgmesteren i Vejle siger rent ud, at

valget af Vejle som hovedstad skyldes en ren studehandel med Dansk Folkeparti. En kommunalreform burde være frivillig, efter

behov og ønsker, ikke tvangsægteskaber.Et mandat svarer til 20.000 stemmer. Hvis bare halvdelen af de offentligt ansatte

flytter sin stemme til et "modstandsparti", kommer regeringspartierne i et "mindretal" af en størrelsesorden

aldrig set tidligere i dansk politik.