Langt færre klager over ejendomsvurderingen

Boligejerne er overraskende tilfredse med den skattemæssige vurdering af deres bolig.

Skattestoppet betyder, at ejendomsskatterne ikke stiger i samme takt som boligpriserne. Det lægger en dæmper på klagerne. I 2003 klagede kun halvt så mange over vurderingen som året før.

ToldSkat er netop blevet færdig med optællingen af klager for 2003, og den viser, at 12.500 borgere klagede over vurderingen, mens tallet for 2002 var 37.500. På grund af omlægninger er disse tal ikke direkte sammenlignelige, men ToldSkat vurderer, at der er tale om en halvering af antallet af klager.

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) er meget tilfreds med det markante fald, og han er ikke sen til at give regeringens skattestop æren for, at færre nu klager over ejendomsvurderingen.

»Der er skabt tryghed for boligejerne. De ved nu, hvad de har at rette sig efter, og det betyder ikke mindst meget for de unge boligejere,« siger han.

Ministeren mener samtidig, at forenklingen af vurderingssystemet og det, at vurderingsmyndighederne ikke længere »går i så små sko«, som han udtrykker det, er baggrunden for, at danskerne nu føler sig mere trygge ved værdiansættelsen af deres bolig.