Langsommelig start for elektronisk indkøbsportal

Udviklingen af den Offentlige Indkøbsportal (www.doip.dk), der skal samle al offentlig e-handel, går langsommere end

ventet.


- Det er sværere at trække i gang, end vi havde regnet med, men det er stadig et vigtigt projekt, som har

høj prioritet, siger Kim Brinckmann, kontorchef i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.


Den offentlige indkøbsportal

er målrettet de mange offentlige indkøbere og deres leverandører og skal sætte skub i den danske e-handel.

Overvejer

tvang

Men både de offentlige indkøbere og de private leverandører har været langsommere til at adoptere den

ny teknologi. Leverandørerne har blandt andet haft problemer med at gøre deres varekataloger tilgængelige på portalen,

mens de offentlige indkøbere har afholdt sig fra at bruge det nye system.


Men videnskabsministeriet overvejer nye tiltag,

som kan sætte gang i udviklingen.


- Vi overvejer nogle cirkulærer, som forpligtiger indkøberne til at foretage

en procentdel af deres indkøb elektronisk. Det bliver dog tale om et generelt cirkulære, da vi ikke kan tvinge nogen

til at bruge en bestemt portal, siger Kim Brinckmann.Oplagte fordele

Teknikken til den offentlige indkøbsportal

leveres af det private firma gatetrade.net, der i forvejen driver en portal, der er målrettet private virksomheders indkøb.

Heller ikke den private indkøbsportal har været en succes til dato.


Den handelsaktivitet, som især gatetrade.nets

fire ejere, TDC, Mærsk Data, Post Danmark og Danske Bank, skulle have genereret, er langt hen ad vejen udeblevet. Største

konkurrent til Gatetrade på det danske marked er IBX, der blandt andre tæller Novo Nordisk i ejerkredsen.


Startskuddet

for den offentlige indkøbsportal gik af ved årskiftet. Ved den lejlighed udtalte videnskabsminister Helge Sander, at

fordelene og besparelserne vil være så oplagte, at det ikke vil være noget problem at få kommuner og amter

med på vognen.


Kim Brinckmann mener, at det er irrelevant at tale om, hvorvidt den offfentlige indkøbsportal er

blevet en succes eller ej.


- Der var ikke tale om guld på gaden, der var let at samle op. Udviklingen har været stilfærdig,

og projektet skal ses på længere sigt. Vi kan ikke nå i mål på et halvt år, siger han.


Kontorchefen

oplyser, at der inden for få måneder vil blive formuleret nogle nye succeskriterier for den offentlige inkøbsportal.