Landet der deler Europa

Udsigten til tyrkisk EU-medlemskab volder hovedbrud i alle EU-lande.

Baggrund

Siden EU-kommissionen i oktober besluttede at anbefale Det Europæiske Råd officielt at indlede optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, har en usædvanlig heftig debat raset henover Europa om, hvorvidt Rådet skal give grønt lys på dets topmøde om to uger.

Beslutninger om at udvide EU er aldrig en nem sag. Men i tilfældet Tyrkiet er der en ekstra speget dimension: vil vi have et muslimsk land med i EU? Det er, hvad debatten reelt handler om, selv om de fleste gør sig store anstrengelser for at kalde debatten noget andet - Tyrkiets økonomiske modenhed, for eksempel, selv om få eksperter kan se konkrete grunde til, at Tyrkiet ikke skulle kunne fungere fint som medlem.

»Debatten er præget af en meget stor uvidenhed,« siger Erik Boel, formand for Europabevægelsen i Danmark: »Og så er den kommet alt for sent i gang, men burde være startet efter topmødet i Helsingfors i 1999, hvor beslutningen om at lade Tyrkiet indlede medlemskab reelt blev truffet.«

Mange meninger
Politikerne kan have gode grunde til disse debatmæssige krumspring - EUs befolkning er nemlig generelt skeptisk overfor at lukke Tyrkiet ind. Det gælder ifølge iagttagere også herhjemme, hvor eksempelvis udenrigsministeren har været påfaldende tavs om sagen, mens Poul Nyrup Rasmussen (S) har nået at mene usædvanligt mange forskellige ting om Tyrkiet.

Hvis udsigten til tyrkisk medlemskab har forvirret Europa, har det til gengæld gavnet Tyrkiet, der siden 1999 har haft travlt med at rydde op i økonomien og lovgivningen for at kunne opfylde EUs betingelser.

Og selv om næsten alle lande, der har indledt optagelsesforhandlinger, er kommet med, er det i Tyrkiets tilfælde ingen given sag. Kommissionen foreslår, at optagelsesforhandlingerne stoppes, hvis den tyrkiske reformproces går i stå eller hvis Tyrkiet ikke demonstrerer evne til at kunne efterleve EU-reglerne. Og der er ingen slutdato for forhandlingerne, der kan tage ti år eller mere. Det vil med andre ord være et markant anderledes Tyrkiet, der eventuelt bliver medlem.