Landbruget: Mere erhvervsvenlig finanslov

Finanslovforslaget for 2002 viser, at den nye regering satser på en mere erhvervsvenlig politik end den tidligere regering, mener Landbrugsraadet.

- Det er befriende at se et forslag, hvor regeringen tager de første skridt til en forbedret konkurrenceevne samt øget vækst og beskæftigelse frem for økonomiske og administrative byrder, hedder det i en fælles udtalelse fra Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke, formanden for danske Slagterier, Bent Claudi Lassen, og formanden for Dansk Familielandbrug, Peder Thomsen.

De glæder sig blandt andet over, at regeringen vil støtte erhvervet med 75 millioner kroner til delvis dækning af omkostningerne til at overvåge kvæg for kogalskab.

- Det dækker langt fra landmændenes omkostninger, men viser regeringens forståelse for en vis ligestilling, siger de.

Landbruget glæder sig over, at forringelser fra den tidligere regering på op mod en halv milliard kroner er taget af bordet, men der er ikke kun ros til finanslovforslaget.

Landbrugsraadet kritiserer blandt andet, at regeringen beskærer bevillingerne til en række forskningsprogrammer på landbrugs- og fødevareområdet med 45 millioner kroner.

Blandt de andre »fejlskud«, som landbruget håber på at få rettet, er, at regeringen vil fjerne strukturprojektordningen og droppe tilskuddet til energibesparende foranstaltninger, som bl.a. fødevarevirksomhederne har haft glæde af. Desuden kritiseres besparelser på landbrugets konsulent- og vikarordninger.

- Tingene hænger ikke sammen, når regeringen på den ene side vil styrke dyrevelfærden ved at give flere midler til forbedringsstøtteordningen og på den anden side laver besparelser på konsulent- og vikarordninger, hedder det i Landbrugsraadets kommentar til finanslovforslaget.

Ritzau