Lakseindustri truet af kollaps

Den danske lakseindustri, som omsætter for to mia. kr. om året, trues af sammenbrud i kølvandet på afsløringerne af norske eksportørers svindel med EU-tolden. En ny aftale mellem EU og Norge, verdens største lakseproducentland, ventes at falde på plads inden sommer.

Af Bent Højgaard Sørensen og Jesper Larsen

KØBENHAVN/BRUXELLES

Store dele af den danske lakseindustri er truet af økonomisk kollaps, efter at EUs prissystem er brudt sammen.

Danske tolderes afsløringer af, at norske eksportører systematisk svindler med eksport af laks til forarbejdning i Danmark og videresalg i EU har lagt en tikkende bombe under den danske røgeri- og forarbejdningsindustri. Branchen omfatter en snes virksomheder i Nordjylland med en årsomsætning på to mia. kr. og 1.200 ansatte.

»EUs mindstepris-system har spillet fallit og må afskaffes. Vi kan ikke leve med, at danske importvirksomheder bliver gjort medskyldige i svindelen og hænges ud for at begå ulovligheder, som eksportørerne har ansvaret for,« siger direktør Ole Linnet Juul fra organisationen FødevareIn-dustrien.

Nordmændene blev i første halvdel af 1990erne beskyldt for at dumpe priserne og oversvømme EU med billig laks. I 1997 lavede EU og Norges fiskeopdrættere en aftale om en fast mindstepris og en såkaldt antidumpningstold. Tolden skal betales, hvis verdensmarkedsprisen ligger under EUs fastsatte mindstepris. Målet var at undgå, at EUs egne lakseopdrættere blev udkonkurreret af nordmændene. Mindsteprisen er i øjeblikket en del højere end verdensmarkedsprisen. Da nordmændene snyder med at betale told og EU oversvømmes med billige laks, anslås svindelen over for EU at nå op på næsten 300 mio. kr. inden for det seneste halve år.

Den globale lakseproduktion, der især afsættes i EU, er steget enormt i løbet af de seneste fem år. I 2001 skønnes EUs samlede lakseopkøb at nå en halv mia., hvoraf halvdelen kommer fra Norge og en tredjedel fra skotske opdrættere, som hovedsagelig ejes af norske interesser. Danmark overtager til sommer formandskabet for Den Europæiske Union, hvor der i forvejen står en revision af EUs fiskeripolitik - alt fra kvoter og kontroller til flådekapacitet og ophugningsstøtte - på den politiske dagorden.

Lakseaftalen med Norge forventes dog under alle omstændigheder at falde på plads inden da, selv om EU-Kommissionen endnu ikke har fået noget forhandlingsmandat af medlemslandene, hvor interesserne er forskellige. »Norge er den største lakseeksportør med de mest effektive havbrug,« som en diplomat siger, »og det er der stadig mange lande, der gerne vil beskytte sig imod.«

Derfor opereres der da også i Bruxelles med flere modeller for en videreførelse af aftalen med Norge med en fuldstændig afskaffelse af mindstepriserne og indførelse af enten told eller kvoter på importen som yderpunkter.