Lærerne holder ekstra kongres

Utilfredshed med overenskomstresultatet fører nu til en ekstraordinær kongres i Danmarks Lærerforening inden skolernes sommerferie. Århus-lærerne vil både diskutere KTO og lærernes egne forhandlinger.

Inden skolelærerne går på sommerferie, skal de nå at diskutere forårets overenskomstresultat på en ekstraordinær kongres. Selv om 95 pct. af de afgivne lærerstemmer var nej, fik lærerne alligevel trukket overenskomstforliget ned over hovedet, fordi de ligesom de andre kommunalt ansatte var en del af forligsmandens mæglingsforslag. Et historisk lille flertal på 51,9 pct. af de 650.000 kommunalt ansatte sagde ja til mæglingsforslaget.

Det har gjort mange lærere så sure, at lærerne i Århus nu vil diskutere fremtidens forhandlingsforløb inden sommerferien. Derfor forlanger de ved hjælp af underskrifter fra 93 delegerede Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse til at holde en ekstraordinær kongres inden for de nærmeste uger.

De århusianske lærere er ligesom hovedparten af lærerne utilfredse med, at der blev afsat flere penge til ny løn i den generelle del af mæglingsforslaget. Lærerne er principielt imod det nye lønsystem, hvor arbejdsgiverne får mulighed for at honorere lærere på samme lærerværelse forskelligt, mens andre kommunalt ansatte er mindre afvisende overfor ny løn. Derfor vil et tema på den ekstraordinære lærerkongres blive, om lærerne fortsat skal være med i de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab, KTO, siger formand for Danmarks Lærerforening, Anni Herfort Andersen.

»Nogen mener naturligvis, at vi skal ud af KTO ovenpå det massive nej, mens andre mener - herunder jeg, at vi bestemt ikke skal ud og stå alene, for det vil give arbejdsgiverne alt for let spil. Det er bydende nødvendigt, at vi står sammen på lønmodtagersiden. Men vi skal diskutere, hvordan vi kan organisere os bedre, for vi skal ikke risikere en gentagelse af dette års forhandlinger,« siger lærernes formand, som gerne ser, at de forskellige faggrupper indgår i en brancheopdeling, hvor lærerne f.eks. indgår i en gruppe med andre undervisere i amter og kommuner. Men en ny struktur kræver en grundig diskussion, så man ikke bygger et nyt bureaukrati, som bliver komplet uhåndterligt, understreger Anni Herfort Andersen.