Lad staten ligne skat

Læs mere
Fold sammen
Alle, der har prøvet at klage over deres skat, ved, at det kan være en langsommelig affære. De fleste klagesager

tager mellem et halvt og et helt år, og tal fra Skatteministeriet viser, at det for 20 pct. af sagernes vedkommende tager mere

end et år, inden de er afgjort.Sagsbehandlingstider på mere end et år er uacceptable for både selvstændige

erhvervsdrivende og privatpersoner. Og derfor er det prisværdigt, at Foreningen af Registrerede Revisorer nu kommer med et konkret

forslag til at få nedsat sagsbehandlingstiderne.Som det fremgår af dagens avis kræver revisorerne mere åbenhed

i skatteankenævnene. Hvert ankenævn skal offentliggøre, hvor lang tid de er om at behandle klagerne. Erhvervsdrivende

og privatperoner skal herefter kunne vælge, hvor i landet de vil have deres sager behandlet. Det vil ifølge revisorerne

kunne skabe den nødvendige konkurrence mellem ankenævnene, så sagsbehandlingstiderne kan blive bragt ned.Det

er givet, at en øget åbenhed vil kunne sikre mere konkurrence mellem ankenævnene og dermed mindske sagbehandlingstiderne.

Derfor bør forslaget vinde gehør hos politikerne. Sagsbehandlingstiderne bør principielt ikke være længere

end tre måneder, hvis der fortsat skal være tillid til systemet. Men målet må samtidig være at slå

de mange ankenævn sammen til mellem 15 og 20 enheder, så retssikkerheden bliver ens over hele landet. Og spørgsmålet

er, om det overhovedet skal være kommunerne, der fremover skal stå for skatteligningen.Som Strukturkommissionen

netop har peget på i sin meget omtalte rapport, er den danske skatteligning i dag meget dyr i sammenligning med ligningen i

de øvrige nordiske lande. Det skyldes, at vi har et flerstrenget skattesystem, hvor både kommuner, amter og staten beskæftiger

sig med skat. På Island er det kun en opgave for staten, og her er omkostningerne langt mindre end i Danmark.En enstrenget

skatteligning vil være billigere for de offentlige kasser og vil samtidig give en mere homogen skatteligning, så borgere

i hele landet stilles ens. Hvis man i sådan et system samtidig kan skabe kortere sagbehandlingstider ved at afskaffe unødvendigt

bureaukrati, bør det blive et mere konkret resultat af Strukturkommissionens konklusioner. dalgas