Lad Karl Smart-hatten blive hjemme

Jaco Sko i Vordingborg fik nye ejere udefra. Med ydmyghed og respekt for de opbyggede værdier er hjerteblodet flyttet med over i nyt ejerregi.

Ydmyghed og respekt for de værdier, der er bygget op.

Det var udgangspunktet for Jan Berg, da han sammen med to partnere for godt et år siden overtog Jaco Sko i Vordingborg med i alt knap 200 medarbejdere. Jaco Sko er en del af den koncern, som Jan Berg og de to partnere er ved at bygge op.

Jaco Sko var ejet af brødrene Engelbredt, der nærmede sig pensionsalderen, da Jan Berg og hans to partnere via en stor virksomhedsdatabase fik sig skudt ind på virksomheden.

»Det var en helt klar forudsætning, at de tidligere ejere skulle fortsætte i et års tid. Jeg kendte absolut ikke noget til skobranchen. Det er klart, at vi havde nogle ideer til, hvordan vi kunne videreudvikle virksomheden, men det var fra starten lige så klart, at de ansatte har brug for kontinuitet. Så jo, jeg har meget respekt for ejerledede virksomheder, og også respekt for, hvad disse stiftere, som internt ofte opleves som faderfigurer, kan udrette,« siger den 51-årige Jan Berg, der tidligere har haft topposter bl.a. i Incentive og Brüel & Kjær.

Overtog fra dag eet
»Vi synes selv, at det første år i Jaco Sko er gået udmærket, men man skal ikke komme ind som en Karl Smart, tro at man er verdensmester og straks lave det hele om.«

Jan Berg og hans to partnere overtog hele ejerskabet fra dag eet, mens de tidligere ejere blev i virksomheden et lille års tid på konsulentbasis.

»I den konkrete forhandlingssituation handler det meget om at skabe tillid mellem sælger og køber. Person til person. Kemien skal være i orden. Prisen for virksomheden skal selvfølgelig være rigtig for både køber og sælger, men sælgeren er stort set altid interesseret i, at der også efter salget er noget 'ånd' tilbage i virksomheden.

Det er min erfaring, at man med en sådan proces kan få meget af det værdifulde hjerteblod med over,« siger Jan Berg.