Lån & Spar Bank får flere påbud for at låne penge ud til svage kunder

Finanstilsynet uddeler en stribe påbud til Lån & Spar Bank, der har haft høj udlånsvækst. Banken tager kritikken til efterretning.

John Christiansen, adm. direktør i Lån og Spar Bank. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Germund/Ritzau Scanpix

Lån & Spar Bank har været for ivrig efter at låne penge ud til risikable kunder.

Det konstaterer Finanstilsynet, som netop har uddelt seks påbud til banken. I oktober og november 2018 var Finanstilsynet på inspektion i banken, og her gennemgik tilsynet 226 udlån svarende til 4,4 pct. af bankens samlede udlån.

»Gennemgangen af en stikprøve bestående af nye bevillinger til privatkunder viste, at halvdelen af bevillingerne var givet til kunder, der udviste visse svaghedstegn. Dette var væsentligt mere, end banken selv havde vurderet og indberettet til Finanstilsynet,« skriver tilsynet i en redegørelse.

Bankens udlånsvækst har de senere år været næsten dobbelt så høj som gennemsnittet for de mellemstore pengeinstitutter. Den høje udlånsvækst kan primært henføres til boligfinansiering i vækstområderne i København og omegn og i Aarhus samt til væksten i blanco-finansiering på det svenske marked.

Finanstilsynet bemærker, at Lån & Spar Bank har en lavere basisindtjening end sammenlignelige banker. I de første ni måneder af 2018 faldt bankens basisindtjening før nedskrivninger med 10,4 mio. kr. fra 171,1 mio. kr. til 160,7 mio. kr.

»Forretningsmodellen forudsætter derfor, at banken fastholder en lav kreditrisiko,« påpeger tilsynet.

Hos Lån & Spar Bank tager man de seks påbud til efterretning.

»Finanstilsynet har ved gennemgangen konstateret at bankens niveau for nedskrivninger, ikke giver anledning til kommentarer og dermed ikke skal korrigeres i hverken nedad eller opadgående retning. Finanstilsynet havde heller ikke ved denne lejlighed nogen bemærkninger til bankens solvensopgørelse, som Finanstilsynet anså for at være tilstrækkeligt forsigtigt opgjort,« skriver Keld Thornæs, der er HR- og kommunikationsdirektør i Lån & Spar, i en e-mail.

Lån & Spar Bank har de seneste år tilbudt særlige kunder fem pct. i rente på en lønkonto op til 50.000 kroner, og Finanstilsynet hæfter sig ved denne særlige ordning i et nulrentemiljø.

»Banken har som et element i sine planer mulighed for i en presset situation at øge indtjeningen ved at sænke renten på bankens fem procents konto, som tilbydes visse kunder,« lyder bemærkningen.

På inspektionstidspunktet var Lån & Spar Bank det hårdest gearede danske pengeinstitut med en gearingsgrad, forholdet mellem kernekapital og de ikke risikovægtede eksponeringer, på 5,4.

I disse måneder er banken i færd med at udvide sit net af fysiske rådgivningscentre med to nye afdelinger i henholdsvis Søborg og Aarhus.