Kvinder mangler lederattitude

Det ligger i kortene, at der fremover kommer flere kvinder på topposter, men vi når aldrig til en ligelig fordeling, mener førende forsker på området.

Kun et mindretal af kvinder er karrieremagere af tilbøjelighed, de vil ikke ofre familielivet på den konto.

Havde en mand sagt det samme risikerede han et sagsanlæg for kønsdiskrimination. I dette tilfælde kommer det fra Dr. Catherine Hakim, der er seniorforsker ved institut for sociologi på London School of Economics.

I et interview med Executive Magazine fortæller hun, at når der trods årelang politisk indsats stadig er meget få kvinder i ledende stillinger, skyldes det, at de fleste kvinder ikke går efter topstillingerne. Hun har for nylig beskæftiget sig med kvinder i ledelser og bestyrelser på nordisk plan og når frem til, at selv i et lille og homogent land som Sverige er der fortsat langt fra målet om ligestilling.

På trods af lovgivning
»Problemet med den svenske model er, at den svenske regering hævdede, at landets familie- og mødrevenlige love indebar ligestilling mellem kønnene. Men de har ikke opnået ligestilling. Det er en kendsgerning.

Beskæftigelsesmæssig segretion er højere i Sverige end i andre OECD-lande. Kvinders mulighed for at blive ledere i Sverige er mindre end i USA. Lønforskellen i Sverige er ikke mindre end i andre europæiske lande. Faktisk er forskellen en af de største i Europa, hvor den laveste er i Portugal,« siger Catherine Hakim til Executive Magazine.

Vi har tidligere i Business Karriere fortalt om, at Portugal og andre sydeuropæiske lande har flere kvindelige topchefer end de nordiske lande, på trods af at ligestilling mellem kønnene har været et vigtigt politisk emne siden 1970erne. Catherine Hakim mener, at det i vid udstrækning er kvindernes egen skyld, fordi de ikke griber chancen, når den er der, eller er parate til at tage de konsekvenser, der følger med et lederjob som blandt andet mindre tid til familien.

Ikke uden familien
Det ringe antal kvinder, der er villige til at ofre familielivet for en karriere indebærer et nyt syn på fordelingen af mænd og kvinder i ledende positioner. At sigte efter en ligelig fordeling af mænd og kvinder i topstillinger er ifølge Dr. Hakim ikke et opnåeligt mål.

Hun mener dog også, at kønsdiskriminering kan være en del af forklaringen,

samt at vi fremover vil se en øgning af kvinder i lederstillinger, men hun tror ikke på, at det bliver 50-50. Hun har skrevet en bog om emnet: »Key Issues in Womens Work«.

I Danmark er situationen stort set den samme som i Sverige, skriver Executive Magazine. FNs Human Development Report 2004 placerede således Danmark dårligere end lande som Trinidad og Tobago, Bolivia og Botswana, når det drejede sig om tilstedeværelse af kvindelige ledere. Danmark har stadig en lønforskel på 11 pct. mellem mænd og kvinder.