Kursus til ingeniører skal fremme højteknologi

IAK, Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse, Ingeniørforeningen i Danmark og Skørping MindPark syd for Aalborg

er gået sammen om at tilbyde et kursus i start af højteknologiske forretningsaktiviteter.Kurset udbydes til arbejdsledige

ingeniører i dagene fra den 8. til den 19. marts.En af de helt væsentlige faktorer, der skal i spil for at få

de højteknologiske iværksættere godt i gang, er erfarne mentorer, vurderer initiativtagerne.LSI Mentor forum

er et netværk af erfarne ingeniører, selvstændige og ingeniører med ledelseserfaring, som er villige til

på frivillig basis at stille deres viden og erfaring til rådighed for andre.

Globale marked

- Når den

højteknologiske virksomhed har udviklet sit produkt, skal den i langt de fleste tilfælde ud på det globale marked

for at kunne realisere sit forretningsmæssige potentiale, siger MindParks bestyrelsesformand, Poul Skovgaard, der bl.a. har

været direktør for Aalborg Portland og formand for regeringens erhvervsudviklingsråd i en årrække.

Uafhængig

part
- Vi oplever, at der er brug for en uafhængig part, der vil støtte den lille virksomhed, både under selve opstarten

og senere, f.eks under etablering af partnerskaber og finansiering.I denne fase er det vigtigt at fastholde fokus på de

kvaliteter, der er forbundet med anvendelsen af det højteknologiske produkt og eller service, og her har de erfarne ingeniører

en væsentlig mission, tilføjer Poul Skovgaard.jc