Kurstab trak ned for Jyske Bank

Bankoverskud reduceret efter uheldige investeringer. Samlet set tilfredshed med resultatet.

Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg havde sidste år en uheldig hånd med investeringer. Banken tabte en kvart milliard kroner på kursreguleringer i forhold til 2000, og gevinsten endte sidste år på 129 mio. kr.

Samlet betød den store nedgang, at Jyske Bank kom ud af 2001 med et overskud før skat på 890 mio. kr. mod 1255 mio. kr. året før.

Hos bankens direktør Anders Dam sætter dette dog ikke skår i glæden. Jyskes basisindtjening, som er overskuddet før skat minus beholdningsindtjening, steg nemlig med 69 mio. kr. til 938 mio.

- Aktiekurser kan svinge som vinden blæser. Det vigtigste for os nu er, at vores indtjening på almindelige bankforretninger endnu en gang har pil opad, siger Anders Dam.

Også kundernes lyst til at handle aktier sidste år viser sig på bundlinien. Bankens fortjeneste på handlerne, gebyr- og provisionsindtægter, faldt fra 759 mio. i 2000 til 668 mio. kr. sidste år.

Bankens afkast af værdipapirer med mere blev sidste år negativ. Her fik Jyske Bank et minus på 48 mio. kr. mod et stort plus på posten i 2000 på 386 mio. kr. Det er især bankens beholdning af aktier i Wessel & Vett, hvor Jyske Bank ejer godt halvdelen i holdingselskabet og en fjerdedel i aktieselskabet, der er tabt penge på, oplyser banken. Tabet er dog urealiseret og allerede indhentet igen. Banken har nemlig taget slutkursen for 2001, der lå på 377 - mens aktien er i år steget til 455.

Jyske Bank brugte sidste år 178 mio. kr. på at lave afdelinger mere moderne. I dag er 73 afdelinger og tre områdecentre indrettet som Jyske Forskelle-konceptet. I år vil banken bruge 173 mio. på indretning - og samlet vil udviklingen komme til at koste 817 mio. kr. Til og med sidste år havde Jyske Bank brugt 514 mio. kr. på at gøre banken mere tidssvarende.

Og det ser ud til, at pengene er investeret godt. Sidste år fik Jyske Bank en nettotilgang af aktionærer på 10.000 stk. og har nu 186.600 aktionærer. Ser man på antallet af privat- og erhvervskunder, mangler banken med hovedsædet i Silkeborg blot 40.000 kunder i at nå den halve million.

- Vi har en strategi om at være et synligt anderledes alternativ til de andre banker. Det skinner blandt andet igennem på den måde, vi indretter vores afdelinger. Og kunderne har taget godt imod det. Sidste år fik vi 10.000 nye, siger Anders Dam.

2002 vil betyde en fortsat modernisering af Jyske Bank, hvor man regner med, at udvidelsen af hovedsædet vil blive afsluttet.

En række større investeringer i blandt IT vil blive færdiggjort i år, og udgifterne til fornyelse vil være aftagende de efterfølgende år, oplyser banken.

Men de store investeringer vil samlet betyde, at basisindtjeningen vil kommer til at ligge i omegnen af 2001-resultatet - mellem 800 og 1000 mio. kr.

Selv om Jyske Banks overskud var mindre, end analytikerne havde forventet, tog markedet pænt imod bankens årsregnskab. En time efter offentliggørelsen var bankens aktie blot faldet med tre kroner til kurs 176.

Ritzau