Kurssmæk til A.P. Møller-Mærsk trods rekordoverskud

(Opdat. 13:15) Rekordregnskab fra A.P. Møller - men markedet skuffet over forventninger til fremtiden. Det medførte fald på næsten 10 procent på aktien umiddelbart efter offentliggørelsen.

Læs mere
Fold sammen
Forventningens glæde var den største.

Det ventede rekordregnskab fra A.P. Møller Gruppen landede i dag med et overraskende hårdt bump på aktiemarkedet. En stigning i omsætningen til 157 mia. kr., et hop i indtjeningen til 13 mia. kr. og en forøgelse af udbyttet til aktionærerne med en tredjedel var ikke nok til at stille aktiemarkedet tilfreds.

Umiddelbart efter offentliggørelse drattede kursen næsten 10 procent tilbage. Og dermed blev der i en håndevending kappet op i mod 20 mia. kr. af børsværdien.

Kursen rettede sig dog igen i takt med at aktiefolket fik nærlæst regnskabet. Den helt store skuffelse er, at A.P. Møller-chefen, skibsreder Jess Søderberg, lagde en forventning ud om, at indtjeningen i 2004 kommer til at ligge på niveau med 2003. Altså omkring de 13 mia. kr. Det var skuffende. Fragtraterne er nemlig steget, og olieprisen er høj. Den lave dollarkurs trækker dog i modsat retning.

Det hører med, at A.P. Møller er kendt for sine ekstremt forsigtigee og konservative udmeldinger til fremtiden. Analytikerne plejer som regel at tage A.P. Møller-tallene og så selv lægge lidt ekstra på.

Selv om aktien i dag fik en over snuden kan aktionærerne i A.P. Møller dog glæde sig over en kursstigning på seks-syv procent op til regnskabet i dag. De omkring 15.000 aktionærer kan også glæde sig over en stigning i udbytte fra 200 kr. pr. aktie i 2003 til nu 300 kr. pr. aktie i 2004.

Egenkapitalen i A.P. Møller nærmer sig nu 100 mia. kr. Nemlig en stigning fra 78 mia. kr. i 2003 til nu 92 mia. kr.

Ser man på gruppens forskellige aktivitetsområder er det især containerskibsfarten, der viser markant fremgang efter nogle sløje år. Maersk Sealand er verdens største containerrederi. Indtjeningen blev i 2003 forbedret fra en lille halv mia. kr. i 2002 til 3,8 mia. kr. i 2003.

Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne ligger med en gevinst på 6,5 mia. kr. lidt under året før.

Derudover er det væsentligt at notere sig, at industridelen, som også indeholder Lindøværftet og Mærsk Air, er blevet vendt fra et underskud på en halv mia. kr. til nu et symbolsk overskud på 24 mio. kr.

Jess Søderberg er meget karrig med præcise forventninger til fremtiden.

Ganske vist går det fortsat pænt med containeraktiviteterne, men fortsætter dollarkursen på det nuværende lave niveau så bliver overskuddet i olie- og gasaktiviteterne en del lavere i 2004 end i 2003. Og - som A.P. Møller også finder anledning til at nævne - fordi afgiften til staten fra Nordsøen bliver større i 2004.

"Meget kan fortsat påvirke aktivitet og resultat for 2004," hedder det i dagens fondsbørsmeddelelse.

Oversigt fra regnskabsmeddelelsen:

Hovedtal (i parentes tilsvarende tal for 2002)
  • Årets omsætning DKK 157.112 mio. (DKK 151.579 mio.
  • Årets resultat før skat DKK 26.622 mio. (DKK 20.554 mio.)
  • Årets resultat DKK 17.273 mio. (DKK 12.058 mio.)
  • Pengestrøm fra driften DKK 26.299 mio. (DKK 24.820 mio.)
  • Årets netto investeringer DKK 16.603 mio. (DKK 18.133 mio.)
Årets resultat før særlige poster, men efter skat DKK 12.967 mo. (DKK 10.456 mio.), blev lidt over den i halvårsrapporten udtrykte forventning.

Årets resultat er særligt påvirket af følgende forhold (smmenlignet med 2002):
  • Bedre markeder og rater i USD for container farter og for de store råolie tankskibe
  • Dårligere markeder og rater for forsyningsskibe, drilling rigge og luftfart
  • Højere oliepris i USD
  • En dollarkurs der i gennemsnit var 16,5% lavere end i 2002. Den negative effekt heraf på resultatet før særlige poster var ganske betydelig
  • Særlige poster som følge af værdiregulering af finansielle aktiver DKK 2.518 mio.(negativt med DKK 1.872 mio.) og valutakursregulering DKK 2.149 mio. (DKK 3.474mio.).


Forventninger til 2004:

For 2004 ventes et resultat før særlige poster, men efter skat nogenlunde på niveau med2003, der var DKK 13 mia.

Fusion

Med virkning fra 1. januar 2003 fusionerede A/S Dampskibsselskabet Svendborg ogDampskibsselskabet af 1912 A/S med førstnævnte som det fortsættende selskab. Selskabetskiftede i den forbindelse navn til A.P. Møller - Mærsk A/S.

A.P. Møller - Mærsk A/S er moderselskab for selskaberne i A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Den anvendte regnskabspraksis er den samme, som blev anvendt i det konsoliderederegnskab for A.P. Møller Gruppen for 2002.

Udbytte

Bestyrelsen indstiller til Selskabets generalforsamling, at der udbetales udbytte med DKK300 pr. aktie à DKK 1.000 (DKK 200 pr. aktie).

Se hele regnskabsmeddelelsen