Kursfest forgylder topledelsen i rederiet Norden

Kurseksplosionen i rederiet Norden forgylder topledelsen. Adm. dir. Steen Krabbe står til ekstraordinær gevinst på op til 25 mio. kr. og yderligere et anseeligt millionbeløb over de næste to år. Samtidig er der også millioner til bestyrelsen.

Ekstra millioner er på vej ikke bare til den daglige ledelse i rederiet Norden, men også til bestyrelsen. Det sidste er i strid med corporate governance anbefalingerne om god selskabsledelse.

Den to mand store direktion i rederiet Norden, adm. dir. Steen Krabbe og direktør Jens Fehrn-Christensen, står samlet til en nettogevinst på deres aktieoptioner på 65 mio. kr.

Heraf vil omkring halvdelen, 33,4 mio. kr., kunne veksles om til kontanter om halvanden måned. I 2005 og 2006 kommer der så yderligere to portioner, som - til dagens aktiekurser på Fondsbørsen - vil kunne give yderligere 32 mio. kr.

Dermed rykker Norden-ledelsen op på siden af og sandsynligvis også forbi den hidtidige topscorer, VT Holdings markante topchef Laurids Jessen. Han blev efter to rekordfrasalg - og i øvrigt med en del af sin egen formue, som tidligere var sat ind - honoreret med 32 mio. kr. En bonus, som skabte vrede og forbitrelse hos Danmarks største aktionærer ATP og Danica.

Hos rederiet Nordens onde ånd, konkurrenten Torm, som har haft Norden under fjendtlig belejring i nu halvandet år, er der også milliongevinster til topledelsen.

Aktier i vejret
Men det paradoksale er, at gevinsterne er langt større i Norden, som er den belejrede i søkrigen end i Torm, som er den angribende part.

Aktiekurserne i de to rederier er braget i vejret det seneste halvandet år med milliardgevinster til ejerne. Dels som følge af kraftigt stigende fragtrater, men også - lyder det fra aktiemarkedet - fordi aktiekursen er spekuleret op i de to rederier på grund af magtkampen.

Både direktion og bestyrelse i de to selskaber er altså personligt begunstiget med milliongevinster af Torms nu langvarende belejring af Norden.

Optioner indløst
Ligesom i Norden er der også millioner i posen til bestyrelsen i Torm. Torms aktielønsprogram er egentlig mere aggressivt end Nordens, idet ledelsen i Torm efter blot et år har kunnet indløse gevinsterne. Men da den største del af stigningen i aktiekurserne er sket i andet halvår 2003 og her i januar 2004, har Torm-ledelsen altså været for tidligt ude. Den teoretiske værdi af optionsprogrammet i Torm er på 175 mio. kr.

Torms bestyrelsesformand, advokat N.E. Nielsen, siger:

»Ca. 60 procent af de samlede udestående optioner i 2002 (i alt 799.250 stk., red.) er indløst i 2003. Og det giver et markant andet regnestykke end de 175 mio. kr. Jeg kan oplyse, at i alle grupper - det vil sige bestyrelsen, direktionen, de ledende medarbejdere og tidligere ledende medarbejdere - er der indløst optioner. Dels i foråret 2003 dels efter halvårsregnskabet i efteråret 2003. Og jeg kan tilføje, at nogle har indløst hele eller dele af deres optionsprogram, mens andre ikke har rørt deres.«

»Eksempelvis har jeg ikke indløst mine optioner, idet jeg som formand og med den indsigt, jeg har fået i virksomheden, har haft en forventning om, at det kursniveau, der er nået, er særdeles attraktivt.«

På en anden måde
Det har formuemæssigt været en meget klog beslutning for Torm-formanden, der dog skal indløse nogle af sine optioner her i 2004 for ikke at fortabe retten til milliongevinsterne.

N.E. Nielsen siger, at dette, nu lukrative optionsprogram i sin tid blev gennemført til alle grupper for at modernisere Torm som en åben og moderne børsvirksomhed. Han vil meget gerne fastholde incitamentsprogrammer - både til direktion og bestyrelse - men han lader forstå, at det skal være på en anden måde efter debatten om corporate governance.

»Når man ser disse kursspring, som ikke genereres af virksomheden alene, men også af udefrakommende markedsforhold, så må man selvfølgelig forsøge at finde en model, så disse ordninger ikke vokser ind i himlen,« siger N.E. Nielsen. Og det er Torm-bestyrelsen så i færd med at finde.

I følge ham selv står det almindelige bestyrelseshonorar i Torm ikke i rimeligt forhold til den, i følge ham selv, eksorbitante arbejdsindsats. Og derfor skal der findes nye modeller til bestyrelsen.

Torms bestyrelsesformand lader samtidig forstå, at egentlig aktieløn til bestyrelsen nok er passé, men han fastholder, at en eller anden model for incitamentshonorering også til bestyrelsen er den rigtige vej at gå.