Kunderne tvang grossist ind i den grafiske branche

Navnet Vildbjerg Papir antyder ikke, at der er tale om en avanceret grafisk virksomhed. Men skinnet bedrager.


Virksomheden er

i høj grad medspiller i den grafiske branche, hvor midtjyderne i stationsbyen Vildbjerg mellem Holstebro og Herning i dag fremstiller

færdige papiremballager fortrinsvist til brødindustrien, men i stigende grad også til andre levnedsmiddelindustrier

- og nu også eksport.


Den historiske kendgerning giver navnet logik. Vildbjerg Papir startede som en ganske almindelig

papirgrossist-virksomhed.


Grundlæggeren, Ernst Mulvad, begyndte i 1981 som enmandsforretning med at fylde sin varebil

op med papirposer til detailbagere. Han kørte selv rundt til bagerne i det midt- og vestjyske og afregnede på stedet.


Ønsket

om en bredere geografi førte til ansættelse af datteren Merete Mulvad og svigersønnen Henrik M. Clausen i 1987.

Året efter begyndte de at fremstille poserne selv. De blev solgt færdige med tryk etc., men den grafiske del blev varetaget

hos underleverandører.Industrikunder

Detailbagerne udgjorde et fornuftigt markedssegment, men der var ikke meget

albuerum til vækst. I 1996 besluttede midtjyderne sig derfor for at udvide kundekredsen til også at omfatte industrikunder.
Det blev en stor mundfuld og en risikabel affære, da virksomheden gennemførte et generationsskifte året

efter. Udviklingen af industriemballage tog tre år, og pludselig blev der stillet helt andre krav til den lille virksomhed.Spørgsmålene-

Når du leverer emballager til detailbagere, har det relativ stor betydning, om prisen er 11 eller 12 øre for en pose.

Med industrikunder var det pludselig helt andre nøgleord, vi skulle forholde os til. Nu hed det fleksibilitet, kvalitet og

forsyningssikkerhed.


- Hvad angår trykningen meddelte vi dem, at det havde vi underleverandører til, hvorefter

vi blev mødt med spørgsmålet: Hvad nu, hvis de lukker? Så finder vi en anden!, svarede vi, men blev mødt

af nye spørgsmål som: Hvis de nu ikke har tid? Det blev ganske enkelt et spørgsmål om afvikling eller udvikling

af virksomheden, og vi valgte det sidste, forklarer Henrik M. Clausen.Stor investeringDen beslutning var heller ikke uden

omkostninger.


Det krævede en to-cifret millioninvestering at trække trykningen inhouse - noget af en mundfuld for

Vildbjerg Papir.


Med ansvarlig lånekapital fra bl.a. ventureselskabet Industriudvikling A/S i ryggen blev der investeret

i de fornødne maskiner, og fra 1999 har Vildbjerg Papir satset på totalløsninger, hvor emballagerne i øvrigt stedse

er blevet mere komplicerede i form af bl.a. "vinduer" etc. i poserne.


Sideløbende har Henrik M. Clausen ændret

forhold til kunderne, som ikke længere opfattes som kunder i traditionel forstand, men mere som partnere. Akkurat samme forhold

har man i dag til virksomhedens leverandører som reproanstalter, reklamebureauer og trykfarveleverandøren.


- Jeg

plejer at formulere det sådan, at vi har en dagligdag med vore kunder. Ind imellem opstår der ildebrande, der skal slukkes.

Så skal en ordre bare effektueres. - Her har vi inddelt virksomheden i selvstyrende hold, som påtager sig brandslukningen.

Det er holdet, som siger ja til en opgave, og som sørger for at løse den. Hvornår det sker, om det er om natten

eller i en weekend, er op til holdet selv, siger Henrik M. Clausen.Få sygedageUmiddelbart kan det lyde som en stressende

affære, men ejerlederen lægger ikke skjul på sin stolthed over arbejdsmoralen i firmaet. I 2000 havde Vildbjerg

Papir 23 medarbejdere. I årets løb havde de tilsammen 14 (fjorten!) sygedage.


Partnerskabet med kunder og leverandører,

som Henrik M. Clausen i dag foretrækker at kalde relationerne, betyder, at slutbrugerne oftest dukker op i Vildbjerg. Det samme

gør mellemleddene, reklamebureauer og designere, samt leverandørerne.


Den nyeste Flexo-tryk teknologi kræver

ganske enkelt et tæt samarbejde, mener Henrik M. Clausen, fordi papirforskelle lynhurtigt får farvenuancer til at ændres.
Ved specielle farver og kvaliteter er trykfarveleverandøren, bl.a. Sun Chemical Inks, som regel at finde i virksomheden

med diverse måleudstyr, inden der bliver sagt: Kør. Det sker som regel sammen med opgavens øvrige parter.


Vildbjerg

Papir er fortsat inde i en vækstperiode. Senest har man overtaget produktionen af papir i ark og på ruller fra storgrossisten CC&CO

i Holstebro.


Samtidig er midtjyderne på vej ind på eksportmarkederne, hvor det fortrinsvist er de øvrige nordiske

lande, der sigtes på. Via de særlige bageritekniske messer, Nordbag i Herning, har midtjyderne etableret et kontaktnet

til flere potentielle kunder i disse lande, og det er det arbejde, som nu begynder at bære frugt.


Poser til detailbagerne

fremstilles fortsat i Vildbjerg, der de seneste år har oplevet to konkurrenter lukke herhjemme.


- Også i denne branche

ser vi kraftige tendenser til koncentration, men vi agter at fortsætte som selvstændig virksomhed i branchen, fastslår

chefen.