Kun lidt skattefusk efter orkanen

Småpenge: Håndværkerne har i al væsentlighed betalt, hvad de skylder i skat i forbindelse med orkanen i 1999. En pilotundersøgelse med meget få skønhedspletter får Told & Skat til at opgive en landsindsats.

Sølle 750.000 kr. er der blevet skattefiflet for ud af et samlet regningsbeløb på 100 mio. kr.

Det er konklusionen på en pilotundersøgelse, som Told & Skat har gennemført for at undersøge, om danske håndværkere har benyttet sig af århundredets orkan i december 1999 til at snyde i skat.

Undersøgelsen blev gennemført i Sønderjylland og Ribe amter og omfattede kontrol af fakturaer på i alt 100 mio. kr. Kun i 19 tilfælde lod håndværkere være med at indberette indtægterne af reparationerne af orkanskader til skattevæsenet for et beløb på i alt 750.000 kr.

»Det er meget, meget begrænset i forhold til de ressourcer, det ville kræve at lave en landsdækkende undersøgelse. Derfor har vi besluttet, at der ikke er grund til at lave en landsundersøgelse,« siger pressesektretær i Told- og Skattestyrelsen René Andersen.

Told & Skat vil dog forsøge at få seks af de afslørede håndværkere straffet.

Ud over håndværkere, der har forsøgt at undgå at betale skat, har undersøgelsen vist, at enkelte ejere af erhvervsejendomme har haft svært ved at håndtere indberetningerne til skattevæsenet. De kan afskrive reparationerne og har i nogle tilfælde opgivet erstatningsbeløbene i den forkerte periode, men ifølge René Andersen har det ikke været i forsøget på at snyde men mere, fordi de ikke vidste bedre.

I alt formodes orkanen i december 1999 at have kostet forsikringsselskaberne i omegnen af 14 milliarder kroner.

Netop Sønderjylland, hvor Told & Skats undersøgelse blev gennemført, var et af de hårdest ramte områder.