Kun hver fjerde varebil ophugges

Mens ni ud af 10 udtjente personbiler bliver ophugget i Danmark, gælder det kun for en ud af fire varebiler. De skrotningsmodne

varebiler havner for en stor dels vedkommende i Østeuropa og det sydlige Afrika.


I skrotningsordningens første

leveår blev kun 27 pct. af 21.000 skrotningsmodne varebiler ophugget med skrotningspræmien på 1.500 kr. viser en

evaluering af Miljøordning for Biler, som Rambøl A/S har foretaget for Miljøstyrelsen.


Det betyder, at 14.400

skrotningsmodne, afmeldte varebiler, forsvinder ud af myndighedernes øjesyn årligt.


- Vi kan ikke sige noget præcist

om, hvor varebilerne havner, men vi har en formodning om, at en stor del bliver eksporteret til udlandet. Der er et betydeligt større

handelspotentiale for varebiler end for personbiler, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Leif Mortensen.


Eksporten af varebilerne

foregår i givet fald i ikke erhvervsmæssigt regi, hvilket dog ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at eksporten

er ulovlig. Men erhvervsmæssig eksport skal registreres hos toldmyndighederne, og i skrotningsordningens første leveår

blev kun 1.300 varebiler på den måde registreret af Told & Skat.


Selvom den uregistrerede eksport af varebiler

kan foregå fuldt ud lovligt, er branchen ikke meget for at fortælle, hvem køberne er, og hvor bilerne havner, men

i følge ErhvervsBladets oplysninger foregår en stor del af eksporten ved, at især polakker rejser til Danmark og

køber bilerne op.

Det sydlige Afrika

Men de udtjente varebiler kan også havne længere væk end på

den anden side af Østersøen.


I Vejle ligger landets største auktionshuse for brugte biler, BCA Autoauktioner

A/S, som årligt udbyder omkring 25.000 biler og omsætter for godt en mia. kr. Her er vurderingschef og auktionarius Peter

Worsøe overrasket over, at mere end 14.000 varebiler forsvinder ud af de officielle kanaler.


- Det overrasker mig, at

tallet er så stort. Men det er klart, at mange biler bliver eksporteret. Det er også vores erfaring på auktionen,

siger Peter Worsøe.


- Der er typisk tale om biler til en værdi fra 1.000 til 20.000 kr. De fleste bliver, så

vidt vi ved, eksporteret til Østeuropa eller til det sydlige Afrika, siger Peter Worsøe, der ikke vil fortælle,

hvem køberne er. Han henviser blot til, at de skal registreres hos BCA Autoauktioner, for at kunne købe bilerne.


Når

det gælder personbiler har Miljøstyrelsen i dag næsten 100 pct. styr på, hvor bilerne bliver af, når

de bliver afmeldt.


Samlet set blev 84 pct. af i alt knap 90.000 skrotningsmodne biler sendt til ophugning med en skrotningspræmie

i halen i det første år den ny ordningen har eksisteret. Det er færre biler end ventet og har nu fået Miljøminister

Hans Christian Schmidt (V) til at foreslå at miljøafgiften for bilister nedsættes fra 90 til 60 kr.