Krogsgaard-Larsen om:

Kvinder i bestyrelsen:

Ja, gerne. Men det skal komme af sig selv, og det skal alene baseres på hvilke kompetencer, der tilføres bestyrelsen.Udlændinge i bestyrelsen:

Nej. Den frie udveksling af synspunkter vil blive hæmmet, når det skal foregå på engelsk. Og nok især vanskeligt for de medarbejdervalgte i bestyrelsen.Det vigtigste i en bestyrelse:

Tillid og komplementaritet.Orkla:

Der dukkede fra tid til anden kulturforskelle op i beslutningsprocesserne. Orkla er primært en finansiel investor - man ville hurtige ting. Carlsbergfondet er en langsigtet industriel investor.Carlsberg-brandet:

Hvis det ikke bare skal være overflade, er det afgørende, at man har en meget klar identitet - historien, traditionen og særkendet - bagved.Carlsbergs ejerstruktur om fem-ti år:

Uden tvivl ligesom i dag med tæt kobling mellem videnskaben og erhvervslivet.Professorer i erhvervslivet:

Pas på med at undervurdere værdien. De er både slidstærke og robuste.Kritik:

Det er godt - så får man nemlig mulighed for at komme med sine argumenter.Ændringen i fondens fundats fra bestemmende til væsentlig indflydelse i bryggeriet Carlsberg:

Jeg har nok aldrig set nytten af denne ændring. Den bliver - næsten - umulig nogensinde at bruge.Det danske:

Det betyder absolut noget, i hvert fald for mig. Men kun så længe, der er tale om en sund virksomhed.VL-grupper:

Hvad er det nu, det betyder? Spøg til side, jeg har ikke noget imod dem. Slet ikke.Største personligheder i historien:

Bismarck. Blandt flere.Giftige planter:

Hamrende spændende.