Kritik af forsinket TDC-kommission

Undersøgelseskommissionen, der skal granske, hvor meget Skatteministeriet kendte til TDCs milliardfradrag, bliver fuldtallig i denne uge efter næsten fire måneders venten.

Formanden for Folketingets Skatteudvalg Jens Peter Vernersen (S) er vred på justitsminister Lene Espersen (K).

»Det er lodret uforskammet og sløseri ud over al måde, at vi stadigvæk ikke, efter næsten fire måneders venten, har fået nedsat en kommission, der skal undersøge, hvor meget skatteministeren kendte til TDCs milliardfradrag,« siger Jens Peter Vernersen.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) besluttede 27. november sidste år at nedsætte en undersøgelseskommission, efter at skatteminister Svend Erik Hovmand (V) var røget ud i en politisk orkan på grund af fradraget.

Det er justitsministeriet, der har ansvaret for undersøgelseskommissionens sammensætning og arbejde. Og det er tempoet her, formanden for Folketingets Skatteudvalg er utilfreds med.

Advokatrådet og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer skal hver udpege en repræsentant til kommissionen, der får landsdommer Lars Lindencrone Petersen som formand.

Advokatrådet udpegede advokat Birgitte Refn Wenzel fra advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø-Jensen & partnere som rådets repræsentant. Men den kandidat, de statsautoriserede revisorer stillede med, blev trukket ud, fordi der var risiko for inhabilitet.

Revisorkandidat
Nu er de statsautoriserede revisorer klar med en ny kandidat, som helst ikke skulle løbe ind i habilitetsproblemer. Kandidatens navn vil blive sendt til Justitsministeriet i denne uge. Derefter ventes det også oplyst, hvem der bliver udspørger i sagen.

»I betragtning af den opmærksomhed sagen skabte og den kendsgerning, at statsministeren lovede Folketinget en hurtig behandling, så er det fantastisk, at vi endnu ikke er kommet i gang,« siger Jens Peter Vernersen.

Justitsminister Lene Espersen vil i morgen i Folketingets spørgetid svare på, hvorfor det har taget så lang at få nedsat kommissionen. Spørgsmålet er stillet af Jens Peter Vernersen, der gerne vil have belyst, om ministeren finder ventetiden rimelig.