Kritik af central skatteligning

Strukturkommissionens oplæg om at gøre alt skatteligning til en statslig opgave møder modstand fra den nyligt fratrådte formand for Skattechefforeningen i Danmark, Pouli Eriksen, der er skattechef i Århus.

- For borgerne skal man ikke se skat isoleret. Skat hænger sammen med boligydelse, folkeregister og så videre. Strukturkommissionen har set det sektorvis, og det giver sektorbureaukrati. Men jeg mener, at borgeren og ikke opgaven skal sættes i centrum, siger Pouli Eriksen.

Han vil gerne sikre, at borgerne fremover kan henvende sig ét sted med flere spørgsmål.

- Hvis borgerne for eksempel bliver skilt, skal de henvende sig til folkeregistret, til skole- og fritidsforvaltningen og til skatteforvaltningen. Så hvis vi ikke skal sende folk fra Herodes til Pilatus, så skal vi samle tingene det samme sted, siger Pouli Eriksen.

Dansk Industri, DI, vurderer, at der netop i en centralisering på skatteområdet er "det mest oplagte og veldokumenterede effektiviseringspotentiale".

- Den er i dag uacceptabel dyr, og politikerne svigter deres opgave, hvis sådanne oplagte gevinster ikke hjemtages i forbindelse med en strukturreform, siger administrerende direktør i DI, Hans Skov Christensen.

/ritzau/